Het zou natuurlijk goed nieuws zijn voor het klimaat als we in de komende jaren massaal overstappen op elektrische auto’s, maar er is één probleem: waarschijnlijk kan dat helemaal niet.

De productie van een aantal essentiële metalen is namelijk te laag om een grootschalige overstap mogelijk te maken. Dat blijkt uit een rapport van de bureaus Metabolic en Copper8 en van de Universiteit Leiden.

Volgens het Klimaatakkoord moeten er in 2030 bijna 2 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. Op dit moment zijn dat er nog maar 171.000, dus we moeten flink aan de bak. Maar in het rapport staat dat het wellicht beter is om die groei te begrenzen tot maximaal 1 miljoen elektrische auto’s.

De reden heeft te maken met de wereldeconomie, schrijven de auteurs. Als je uitgaat van een eerlijke verdeling van de kritieke metalen als lithium en kobalt, waarbij elk land naar rato van bevolking recht heeft op een bepaald deel van de wereldwijde productie, zou Nederland daar slechts 0,2 procent van mogen krijgen. Maar we hebben tot wel 4 procent nodig als we de doelen van het Klimaatakkoord willen halen.

Daarnaast zijn die metalen ook nog nodig voor de productie van zonnepanelen en windmolens, waardoor er een nog grotere druk op de markt komt.

De onderzoekers benadrukken dat ze niet tegen de overstap naar de elektrische auto zijn, maar dat zo’n grote vraag naar metalen ook gevolgen heeft voor de natuur. “Een grotere vraag leidt onvermijdelijk tot de bouw van nieuwe mijnen”, zegt Benjamin Sprecher, onderzoeker bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden. “Om overlast voor de mens te voorkomen, zullen die op afgelegen plekken komen, wat ten koste gaat van nu al schaarse natuurgebieden. We moeten ons hiervan bewust zijn en zorgen voor duurzamere mijnbouw.”

Ook suggereert hij om te kijken naar manieren om de hoeveelheid auto’s in Nederland te verminderen, zoals deelauto’s en openbaar vervoer. Een andere maatregel, die minder effectief is maar wel makkelijker te implementeren, is om kleinere accu’s te maken. Daarvoor zijn ook minder metalen nodig.

Tot slot zou het volgens Sprecher ook helpen als er een sterke Europese recycling-industrie komt voor kritieke metalen.

Lees meer over elektrisch rijden: