Het is een veel genoemde uitdaging die door de groei van het aantal elektrische auto’s ontstaat: de druk op het stroomnetwerk neemt zodanig toe, dat er op termijn problemen ontstaan.

De elektrische auto draagt daar voornamelijk aan bij, omdat iedereen hem op ruwweg hetzelfde moment aan de lader hangt, namelijk als men ’s avonds thuiskomt. Ook trekt iedereen hem pas de volgende ochtend weer van de lader.

Dit probleem wordt verergerd doordat er tijdens deze uren weinig mogelijkheden zijn om stroom uit andere bronnen dan het reguliere stroomnet te halen. Zonnepanelen leveren immers niets op en de thuis-accu (als die er al is) wordt gebruikt voor de stroombehoefte binnenshuis.

Slimme laders zijn daarom in opkomst. Deze lossen het probleem gedeeltelijk op door met het stroomnet te ‘praten’ en de elektrische auto alleen op te laden als dat optimaal is. Zo verdeel je de druk op het net. Maar dat lijkt een tijdelijke oplossing, want het groeiende aantal elektrische auto’s dat binnen dezelfde uren moet laden, vraagt op een gegeven moment nog steeds meer stroom dan geleverd kan worden.

Overdag opladen elektrische auto: meer zonnestroom

Er moet dus iets veranderen, stellen onderzoekers van Stanford University. Zij bekeken voor het westen van de Verenigde Staten de verwachte groei van het aantal elektrische auto's, de druk die daarbij op het stroomnet zou ontstaan als er niets veranderd en wat er zou moeten gebeuren om dit te voorkomen. Ze kwamen tot de conclusie dat elektrische auto’s overdag opgeladen moeten worden.

Nu horen we je zeggen: “Ja, maar dan is de druk op het stroomnet juist al hoog, dus dan is er nog maar weinig ruimte.” En daar heb je tot op zekere hoogte ook gelijk in. Maar volgens de onderzoekers stamt deze bewering vooral uit de tijd dat zonnepanelen nog niet overvloedig aanwezig waren. Er zijn nu op sommige locaties zelfs zoveel dat er problemen met stroomoverschotten tijdens daguren ontstaan.

De onderzoekers van Stanford zeggen dan ook dat mensen hun elektrische auto vooral overdag, op het werk, moeten opladen. Hierdoor kunnen ze meer gebruik maken van de zonne-energie die op dat moment gegenereerd wordt. Een bijkomend voordeel is dat dit het stroomnet beperkt belast, of zelfs ontlast.

BMW i4 aan de lader.
BMW i4 aan de lader.
BMW

Maar zoals met alle ogenschijnlijk simpele oplossingen, plaatsen de onderzoekers ook een kanttekening bij deze mogelijkheid. Ze geven aan dat dit prijstechnisch niet aantrekkelijk is voor bezitters van elektrische auto's.

Laden aan een openbare laadpaal is vaak duurder dan thuis, zeker als er thuis zonnepanelen geïnstalleerd zijn. Dan maakt het lastig om mensen te overtuigen om overdag te laden.

Daar zou dan ook verandering in moeten komen, maar daarvoor is ingrijpen door de overheid nodig. En met de huidige energieprijzen is het niet aannemelijk dat dit snel gebeurt.

Overdag laden kán goedkoper zijn

Toch kan het in een enkel geval voor eigenaren van elektrische auto's wel financieel aantrekkelijk zijn om de auto overdag aan een openbare lader te hangen. Aanbieders van laadpalen hanteren momenteel soms lagere prijzen per kWh dan mensen thuis met een variabel energiecontract betalen. Dit komt doordat de aanbieders prijsafspraken voor langere termijn maken. Ze hoeven de energieprijs aan de lader dus niet of weinig te verhogen.

Maar ook hier is er een 'maar', want energieleveranciers breken in samenspraak met de laadpaalaanbieders de energiecontracten soms open omdat de situatie niet meer houdbaar is. Zodoende verhogen ze alsnog de prijzen. Dat is in Nederland bij onder andere Fastned en Ionity al het geval. Deze aanbieders zitten op vrijwel dezelfde prijs per kWh als de huidige stand voor consumenten (tussen de 0,8 en 0,9 euro per kWh)

Een ander probleem bij de uitkomst van het Amerikaanse onderzoek is dat er vaak een gebrek aan laadplaatsen is waar veel mensen samenkomen. Kantoorgebouwen, winkelcentra en dergelijke hebben er vaak slechts enkelen, waar ook nog eens suboptimaal gebruik van wordt gemaakt.

Een veel gehoorde klacht bij openbare laadpalen is namelijk dat mensen hun elektrische auto lang nadat deze is volgeladen, nog aan de paal laten hangen.

Al deze factoren meegenomen, zou het waarschijnlijk helpen als mensen zoveel mogelijk op hun werk of tijdens hun shoppingsessie de auto aan de openbare lader hangen. Niet alleen wordt de druk op het net beter verdeeld, ook wordt er efficiënter gebruik gemaakt van duurzaam opgewekte energie.

LEES OOK: 6 elektrische auto’s onder de €35.000 met meer dan 300 km actieradius