• Het kabinet schrapt de eindexamens in het voortgezet onderwijs vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het halen van de schoolexamens is genoeg voor een diploma.
  • Verschillende onderwijsorganisaties riepen de overheid al langer op op de examens te schrappen.
  • Onderwijsminister Arie Slob laat aan de scholen over wanneer ze hun laatste schoolexamens inplannen en hoe ze die afnemen.

De centrale schriftelijke eindexamens voor leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan dit jaar niet door. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Ze kunnen dan na de zomer gewoon naar het mbo, de hogeschool of de universiteit.

Dat maakte minister Arie Slob van Onderwijs dinsdag bekend.

Omdat de centrale eindexamens dit jaar niet doorgaan, hoeven zo’n 199.000 leerlingen niet op te komen draven, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit schooljaar zouden ongeveer 102.000 vmbo-leerlingen, 57.000 havisten en 41.000 vwo’ers examen doen. Het CBS heeft het aantal leerlingen in de hoogste klassen van het vmbo, de havo en het vwo begin oktober geteld. Het aantal leerlingen dat maanden later daadwerkelijk zou beginnen aan het examen, kan hier enigszins van afwijken.

De centrale schriftelijke examens voor vmbo’ers, havisten en vwo’ers zouden 7 mei beginnen. Vmbo’ers zouden vanaf 30 maart al aan de slag gaan met hun praktijkexamens en digitale examens.

Scholen mogen zelf laatste schoolexamens inplannen

“Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid”, zei Slob. “We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens” in “deze tijden van crisis”.

Slob laat aan de scholen over wanneer ze hun laatste schoolexamens inplannen en hoe ze die afnemen. Hij roept ze wel op dat “in lijn met de nieuwe maatregelen” zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig mogen scholen onderdelen van het schoolexamen schrappen of aanpassen.

Een leerling die slaagt voor zijn schoolexamen, krijgt een diploma. Normaliter maakt het schoolexamen de helft van het eindcijfer uit. “Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen”, meldt Slob.

Het kabinet kondigde maandagavond onder andere een verbod aan op alle bijeenkomsten tot 1 juni. Justitieminister Fred Grapperhaus zei toen nog dat voor scholen een andere regeling geldt. Maar onderwijsbond AOb noemde het doorgaan van de eindexamens toen al “ondenkbaar.”

LAKS: Slob kiest met schrappen examens voor duidelijkheid

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) staat achter het besluit van de minister om de centrale eindexamens te schrappen. LAKS wijst erop dat Slob daarmee voor rust en duidelijkheid voor de scholieren zorgt.

“Onder deze omstandigheden zou de voorbereiding te zeer verstoord worden en zouden er te veel ongelijke situaties tussen scholieren en tussen scholen ontstaan”, aldus Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS.

Volgens Lossie was uit een enquête van LAKS onder 25.000 eindexamenleerlingen naar voren gekomen dat een meerderheid van de scholieren zich zorgen maakte over de eindexamens vanwege de hectiek rond de coronacrisis.

Ook onderwijsbond AOb vindt dat Slob verstandig heeft gehandeld. “Onder deze omstandigheden een eindexamen voorbereiden, is niet niks. Dit besluit van de minister was onvermijdelijk”, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

De AOb-voorzitter had eerder samen met de andere bonden en werkgeversraden overleg met de minister over de eindexamens. “Wij hebben daar de zorgen gedeeld die leven bij onze leden”, zegt Stolk. “Je moet dan denken aan bijvoorbeeld de gezondheidsrisico’s voor de leerlingen en het onderwijspersoneel.”

De AOb stelt dat de minister door de eindexamens te schrappen de scholen meer tijd geeft om de schoolexamens op een later moment af te nemen. Tot begin juni kunnen scholen hun schoolexamens afnemen.

Lees meer over het coronavirus: