Aas je op een loonsverhoging voor het nieuwe jaar? Stel je niet al te hard op, want uit Zweeds onderzoek blijkt dat een egoïstische houding je eerder in de weg zit bij een hoger inkomen.

Op basis van bestaande data komt een internationaal team van wiskundigen en psychologen tot die conclusie.

Egoïsten verdienen minder en krijgen minder kinderen in vergelijking met meer genereuze types. Tegelijkertijd denken veel mensen dat egoïsten juist meer verdienen.

De studie, onder 60.000 mensen uit westerse landen, werd uitgevoerd onder leiding van Kimmo Eriksson aan het Onderzoeksinstituut voor Culturele Evolutie van de Universiteit van Stockholm. De centrale vraag die het team wilde beantwoorden was: ‘Welke consequenties heeft prosocialiteit – interesse in anderen en het tegenovergestelde van egoïsme – voor inkomen en ouderschap?’

“In onderzoek naar menselijke samenwerking en evolutie nemen we vaak aan dat egoïsme loont”, zegt Eriksson in een toelichting. “Toen ik me realiseerde dat dit onderzocht kon worden op basis van bestaande data, kon ik er een hele nacht niet van slapen.”

Dus vergaarden de onderzoekers data van eerdere studies en kwamen zo uit bij een groep van 60.000 mensen die eerder vragen hadden beantwoord in een EU-breed sociaal onderzoek en een aantal onderzoeken in de VS en het VK.

Om de zogeheten prosocialiteit te meten, richtten Eriksson en zijn team zich op bepaalde gedragingen, niet op karaktereigenschappen. Mensen golden als meer prosociaal als ze meer geld doneerden aan goede doelen, vrijwilligerswerk deden of in het ov hun zitplaats afstonden aan iemand anders.

Lees ook op Business Insider

Een overlap dook op. De meest genereuze mensen hadden meer kinderen en een hoger inkomen dan de mensen die meer egoïstisch ingeschaald werden. De allerhoogste inkomens vielen echter vooral in de groep die iets minder ‘prosociaal’ ingesteld was.

Na afloop ondervroegen de onderzoekers ook nog eens 400 mensen over hun verwachtingen over hetzelfde onderwerp. De respondenten voorspelden doorgaans correct dat de meest prosociale mensen ook de meeste kinderen kregen. Ze dachten echter ook dat egoïstische types eerder het meeste zouden verdienen, terwijl dat op basis van de data dus anders lijkt uit te pakken.

“De vraag die nog onderzocht dient te worden is waarom egoïsme een negatief verband vertoont met aantal kinderen en de hoogte van je inkomen. Het lijkt plausibel dat prosociale eigenschappen je in staat stellen om sterkere relaties op te bouwen, maar die hypothese kunnen we niet testen in onze data.”

Ander onderzoek wijst ook uit dat ‘gevers’ over het algemeen succesvoller zijn dan ‘nemers’.

LEES OOK: Hoe je toch gelukkig wordt, als je niet de droombaan hebt waar je altijd op hoopte