Ondernemers geven lage rapportcijfers aan hun huisbank. Eén op drie wil overstappen, maar slechts één op zes ziet daartoe ook echt mogelijkheden.

Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau DVJ insights in opdracht van Z24 en met medewerking van faillissementsdossier.nl. Meer dan 500 ondernemers deden mee aan het onderzoek over de ervaringen met hun huisbankier. Daarvan zijn  twee op vijf zzp’er en nog eens twee op vijf eigenaar bij een bedrijf tot 20 werknemers.

Grootbanken Rabobank, ABN Amro en ING krijgen alledrie een rapportcijfer dat net onder de zes ligt. Rabobank scoort van de drie grote banken het zwakst onder ondernemers. Op vrijwel alle gebieden, of het nu gaat om service, kredietverlening of de bereikbaarheid, krijgt de bank een lagere waardering van haar eigen klanten dan ABN Amro of ING.

Vrijwel alle ondernemers die de vragenlijst invulden, bankieren bij een of twee van de grote drie banken. (zie grafiek).

Krappe voldoendes voor grootbanken

Rabobank krijgt van haar klanten een 5,66. ABN Amro doet het een fractie beter met 5,68. ING doet het met een 5,85 van de drie grote banken het beste.

Van de gepeilde klanten is 57 procent bij Rabobank ontevreden of zelfs zeer ontevreden over de kredietverlening bij de bank, tegen 52 procent van de klanten van ABN Amro en 48 procent van de ING-klanten.

ING scoort op bijna alle vragen net ietsje beter dan de ander twee. Zo is 67 procent van de ING-klanten niet ontevreden of zelfs tevreden als het gaat om de helderheid van de tarieven en de producten. Bij ABN Amro is dat percentage 61 procent, bij Rabobank 59 procent.

Overstappen: één op drie wil wel

Hoe ontevreden ondernemers ook over hun bank zijn, overstappen is vaak geen optie. Zeventien procent overweegt de komende zes maanden zijn heil bij een andere bank te zoeken. Nog eens 19 procent wil wel, maar zegt niet weg te kunnen. Dit mede vanwege de  verstrengeling met privé-financiën bij dezelfde bank. Van de gepeilde ondernemers zegt 64 procent te blijven zitten waar hij of zij zit.

Bij de groep die van plan is over te stappen is slechts een kwart zzp'er, tegen 40 procent van alle ondervraagden. Ofwel: het gros van de ondernemers die wil overstappen betreft bedrijven met personeel. Voor de groep die wel wil overstappen, maar zegt dat niet te kunnen, is het beeld vergelijkbaar.

Wat betreft de branches willen relatief veel ondernemers uit de detail- en groothandel overstappen naar een andere bank.

De verschillen tussen de banken onderling zijn klein, waarbij opvalt dat ook bij Rabobank het percentage klanten dat zeker zegt te blijven met 60 procent wat lager ligt dan bij ING (67 procent) en ABN Amro (64 procent).

Deutsche Bank

De vierde bank onder ondernemers is Deutsche Bank, dankzij de overname van een deel van de regiokantoren van ABN Amro  in 2010.

De bank gaf overigens afgelopen april aan veel van deze klanten liever kwijt dan rijk te zijn. Ze doet ook niet erg haar best om de klanten tevreden te stellen: Deutsche Bank krijgt met een '4' als enige bank een dikke onvoldoende van haar klanten.

Kredietverlening

Ondernemers werd ook gevraagd naar de kredietverlening door hun bank. In lijn met alle berichten en eerdere onderzoeken, blijkt ook uit dit onderzoek dat ondernemers voor een lening weinig kans maken bij de bank.

Een derde van de ondernemers heeft in de afgelopen twee jaar wel een poging gedaan om geld van de bank te lenen. Maar deze aanvragen, of het nu ging om een nieuw krediet of een ophoging van de bestaande kredietfaciliteit, werden in 64 procent van de gevallen rigoureus door de bank afgewezen. "Je kunt wel geld krijgen, maar alleen als het niet nodig hebt", merkte een ondernemer cynisch op.

Waar gaan ondernemers heen als ze bij de bank geen geld krijgen? Meestal slaan ze in de dat geval hun eigen spaarvarken maar stuk.

Niet veel strenger ten aanzien van bestaand krediet

De banken zijn bij de meeste ondernemers niet veel strenger geworden ten aanzien van hun bestaande kredieten, tenminste, zolang er geen sprake is van betalingsachterstanden.

Dit wil overigens niet zeggen dat banken niet streng optreden. Een klant van de Rabobank schrijft bijvoorbeeld dat zijn bank hem dwong zijn aflossingsvrije hypotheek op zijn bedrijfspand af te lossen.

 Lees ook:

Krediet voor kleine ondernemers: wat doen banken met rente

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl