De meest recente uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over Noord-Korea wijzen op enige matiging in het conflict tussen beiden landen. Maar verbaal ging het er de afgelopen weken behoorlijk hard aan toe.

Trump dreigde het regime van president Kim Jong-un indirect met oorlog als het land niet zou ophouden met zijn oorlogstaal richting de Verenigde Staten.

Het absolute rampscenario is het gebruik van kernwapens in een gewapend conflict, al lijkt die kans nog altijd extreem klein. Dat zou niet alleen enorme geopolitiek implicaties hebben, maar ook grote gevolgen voor het klimaat.

Zelfs een beperkt nucleair conflict kan catastrofale gevolgen hebben, die veel verder reiken dan de direct betrokken regio’s.

Natuurkundige en nucleair expert Owen Brian Toon van de University of Colorado heeft diverse scenario’s uitgewerkt, onder meer in een studie uit 2007. Zo heeft hij gekeken naar de impact van een conflict tussen twee staten met 50 kernbommen ter grootte van de Hiroshima-bom.

In zo’n geval zal er sprake zal zijn van heftige explosies en vuurstormen. Daarmee kunnen miljoenen tonnen roet kilometers hoog in de dampkring van de aarde komen. Als roetdeeltjes in de atmosfeer het zonlicht absorberen kan er plaatselijk opwarming ontstaan en kunnen via chemische reacties stikstofoxiden worden geproduceerd. Die zouden de ozonlaag aantasten waarmee we beschermd worden tegen schadelijke ultraviolette straling van de zon.

Nucleaire winter

Alan Robock, onderzoeker bij de Rutgers University in New Jersey, heeft zich met het scenario van een ‘nucleaire winter’ beziggehouden. Volgens dit model kan er bij een nucleair conflict zo veel rook in de atmosfeer komen dat het zonlicht voor langere tijd wordt geblokkeerd. Dat zou dan een significante daling van de temperatuur op aarde tot gevolg hebben, die tal van planten en diersoorten bedreigt en ook voor de mens grote gevolgen heeft.

Lees ook op Business Insider

Ook als een eventueel nucleair conflict tussen Noord-Korea en de VS beperkt blijft, kunnen er wereldwijd gevolgen zijn voor de gezondheid van mensen. In een aparte analyse kwam onderzoeker Toon al tot de conclusie dat een conflict tussen twee ‘kleine atoommachten’ uiteindelijk net zo veel slachtoffers kan eisen als er tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen (naar schatting zo’n 72 miljoen).

Toon is verontrust door de beperkte aandacht voor dit soort analyses, zo zei hij eerder deze maand tegen Mashable. “Ik ben bezorgd en verrast dat er zo weinig kennis is over wat we hebben uitgezocht. Het is alarmerend dat er mensen zijn die over nucleaire arsenalen beschikken, terwijl ze dit soort dingen niet weten.”

LEES OOK: Noord-Korea is niet communistisch, maar juist kapitalistisch à la Donald Trump