Zeg eens eerlijk, wat zou je antwoorden op de volgende stelling? ‘De bescherming van het milieu moet nu prioriteit krijgen, ook al dat leidt dit tot minder economische groei.’

Ruim 7.500 mensen in 15 landen kregen deze vraag onlangs voorgelegd in het kader van een onderzoek van ING. Terwijl gemiddeld genomen driekwart van de Europese respondenten (74 procent) inderdaad het milieu voorrang wil geven boven de economie, zijn Nederlanders daar veel minder toe geneigd.

Onder Nederlandse respondenten is net iets meer dan de helft (51 procent) voor extra aandacht voor het milieu, óók als het wat economische groei kost.

De variatie in antwoorden is te zien in onderstaande infographic, samengesteld door databureau Statista.

Te zien is dat Nederlanders veel minder bereidheid zijn om economische offers te brengen voor het milieu, vergeleken met grote Europese landen als Duitsland, Frankrijk en Italië, maar ook vergeleken met landen als Roemenië en Polen.

ING Survey in Europa

Om wat voor offers gaat het? Denk aan minder vlees eten, minder kleren kopen, minder reizen of extra belasting betalen om CO2-uitstoot te compenseren. Zulke gedragsveranderingen door consumenten zijn een onderdeel van de stappen die je zou moeten zetten in hele economische systeem  te veranderen.

Het ING International Survey is bedoeld om beter te snappen hoe mensen aankijken tegen financiële onderwerpen. Hoe geven ze hun geld uit, hoe sparen en beleggen ze? Wat voelen ze bij onderwerpen die hun portemonnee raken? In het periodieke onderzoek worden 13 Europese landen meegenomen en ook de Verenigde Staten en Australië.

Is de keuze tussen economische groei en milieu wel eerlijk?

ING-onderzoekers nuanceren de reacties op de onderzoeksvraag wel wat. Een opmerking die ze maken is dat de vraag impliceert dat een beter milieu per definitie ten koste gaat van economische groei. Maar volgens sommige wetenschappers kan een meer duurzame, circulaire economie de groei juist aanwakkeren.

Onderzoekers van de Verenigde Naties denken bijvoorbeeld dat er een win-win mogelijk is tussen milieu en economie. Slimme, innovatieve bedrijven die verstandiger omgaan met grondstoffen kunnen extra groei en welvaart brengen.

LEES OOK: 7 subsidies voor zonnepanelen en andere maatregelen om je huis in 2020 duurzamer te maken én je woonlasten verlagen