De Nederlandse economie groei al een paar jaar, maar burgers merkten dat niet echt in de portemonnee. Dat zou zo langzamerhand moeten veranderen.

Sinds de kredietcrisis van 2008 is het inkomen per hoofd van de bevolking flink achtergebleven. Maar het groeiherstel is inmiddels zo sterk dat het inkomen per hoofd van de bevolking in 2016 na acht jaar weer boven de oude piek van 2008 ligt.

Dat blijkt uit onderstaande grafiek van het economische bureau van ING.

bbp-per-capita

Huizenmarkt en export iets trager in 2017

De Nederlandse economie toont dit jaar opnieuw een solide groei. Wel valt die iets  zwakker uit dan in 2016, voorspelt het economisch bureau van ING vrijdag. De groei zwakt dit jaar af tot 1,6 procent, na 2,2 procent vorig jaar.

De lagere groei komt onder meer doordat de huizenmarkt een tandje terugschakelt ten opzichte van de uitbundige groei van de afgelopen tijd. Verder hapert de exportmotor, door de kwakkelende wereldhandel.

Consumenten blijven volgens de economen van ING een flinke bijdrage leveren aan de groei van de economie. Dankzij de toenemende koopkracht en de aanhoudend lage inflatie neemt de consumptie naar verwachting dit en volgend jaar met bijna 2 procent toe. Mede daardoor trekt de economische groei in 2018 volgens ING weer aan, naar 1,9 procent.

De werkloosheid neemt volgens de bank stevig af, naar 5,2 procent van de beroepsbevolking dit jaar en minder dan 5 procent in 2018. Vorig jaar bedroeg de werkloosheid nog gemiddeld 6 procent.

De prognose van ING is wat somberder dan die van het Centraal Planbureau. Het CPB rekent voor 2017 op een groei van 2,1 procent. De bank en het planbureau voorzien wel dezelfde daling van de werkloosheid.

Nederland groeit sterker dan buurlanden

Echt reden voor pessimisme is er echter niet. Vergeleken met omringende landen als Duitsland, België en Frankrijk presteert de Nederlandse economie naar verwachting sterker in zowel 2017 als 2018.

groei-nederland-buren

 

LEES OOK: Loonstrookje 2017: zoveel ga je er dit jaar op vooruit, of achteruit