De Nederlandse economie herstelt in 2021 iets minder snel dan eerder geraamd, verwacht het Centraal Planbureau.

De economische groei van 2,8 procent brengt de economie terug in de buurt van het pre-coronaniveau.

De werkloosheid loopt volgend jaar waarschijnlijk op tot ruim 6 procent van de beroepsbevolking.

De Nederlandse economie groeit in 2021 naar verwachting met 2,8 procent. Dit herstel zal onvoldoende zijn om de klap van de coronacrisis helemaal goed te maken.

De blijkt een een nieuwe raming van het Centraal Planbureau (CPB).

De Nederlandse economie zal dit jaar naar verwachting met 4,2 procent krimpen. Dat is iets minder dan eerder werd ingeschat.

Tegenover de mindere krimp dit jaar staat wel een trager herstel volgend jaar. De prognose van een economische groei van 2,8 procent in 2021 is lager dan de eerder geraamde 3,2 procent.

Lees ook op Business Insider

Onderstaande grafiek laat zien dat het groeiherstel van 2021 niet genoeg is om terug te komen op het welvaartsniveau van vóór de coronacrisis.

bron: CPB
bron: CPB

De rode lijn volgt het huidige basisscenario, waarbij de economie eind 2021 dicht in de buurt komt van het pre-coronaniveau.

In een negatief scenario met veel contactbeperkingen in 2021 en tegenvallers met de coronavaccins voorziet het CPB een economische krimp van 0,6 procent.

Werkloosheid en huizenmarkt

De werkloosheid loopt in het basisscenario op tot ruim 6 procent in 2021. Er komt volgens de economen van het Planbureau nog een schok als steunmaatregelen van de overheid uitgewerkt raken. “Het is gebruikelijk dat de arbeidsmarkt met vertraging reageert op productieschokken. Het omvangrijke steunbeleid heeft uitstel van bedrijfsbeslissingen over reorganisaties daarbij gefaciliteerd. De effectiviteit van het steunbeleid neemt echter geleidelijk af”, schrijft het Planbureau.

Het scenario voor de werkloosheid dat het CPB schetst, kan in 2021 serieuze gevolgen hebben voor de huizenmarkt. Die toont zich vooralsnog immuun voor de coronacrisis.

Maar economen verwachten dat bij aanhoudende bedrijfsreorganisaties en meer faillissementen de onzekerheid over baanbehoud toeneemt. Dat zal zijn weerslag hebben op potentiële kopers.

Economen van ING gaven eerder deze maand aan dat de huizenmarkt uiteindelijk toch iets gaat merken van de coronacrisis.

Het Economisch Bureau van ING voorziet voor heel 2021 een gemiddelde daling van de huizenprijs met 0,5 procent, al is deze prognose met veel onzekerheden omgeven.

Deze inschatting komt erop neer dat de gemiddelde huizenprijs in december 2021 zo’n 5 procent lager ligt, vergeleken met december dit jaar.

LEES OOK: De Nederlandse economie herstelt, maar huizenprijs ligt eind volgend jaar 5% onder niveau van december 2020