Niet dat we meteen op een recessie afstevenen. Maar met de turbogroei van de economie is het wel gedaan volgend jaar. Dat is het algemene beeld dat economen van grootbanken ING en ABN Amro schetsen.

Concreet betekent dit dat analisten van beide banken uitgaan van een economische groei van 2 procent volgend jaar. Dat is fors lager dan de groei van 2,6 procent voor 2019 die nog op de borden staat bij het Centraal Planbureau.

Het Economisch Bureau van ING verwacht dat nagenoeg alle sectoren blijven in de lift blijven zitten, maar veelal in een lagere versnelling dan dit jaar. In 2018 komt de groei naar verwachting uit op 2,6 procent.

Volgens de kenners van de bank speelt met name de krapte op de arbeidsmarkt de productiegroei parten. Daarentegen kunnen werknemers naar verwachting een hogere loongroei tegemoet zien.

Verder meldt de bank dat het vertrouwen van consumenten en producenten wat minder is in vergelijking met begin dit jaar. Ook zit de zogeheten exportportefeuille minder vol. Vooral buitenlandse kwesties als de Brexit en de handelsspanningen tussen de VS en China zijn daar debet aan.

Economen van ABN Amro schetsen een vergelijkbaar beeld. De groei van de Nederlandse economie zwakt sterker af, mede door de minder gunstige vooruitzichten voor de wereldeconomie.

Voor dit jaar rekent de bank nu op een groei van 2,6 procent, tegen een eerder voorspelde 2,9 procent. Voor 2019 denkt dat de bank dat de groei zal uitkomen op 2 procent, terwijl eerder op 2,5 procent werd gerekend.

Lees ook op Business Insider

ABN AMRO stelt dat het economisch perspectief vrij gunstig blijft, al zijn er wel risico’s zoals het Chinees-Amerikaanse handelsconflict en de Brexit.

Krapte op de arbeidsmarkt

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt komt ook naar voren in een onderzoek van uitzender Manpower. Nederlandse werkgevers verwachten door de bank genomen een toename van het personeel in de komende maanden, maar de vooruitzichten zijn minder positief dan voorheen.

De arbeidsmarktbarometer voor het eerste kwartaal van 2019 laat zien dat per saldo 4 procent van de gepeilde bedrijven verwacht meer personeel te krijgen. Voor het derde en vierde kwartaal van 2018 kwam dit percentage uit op respectievelijk 5 procent en 6 procent.

De cijfers geven het percentage werkgevers weer dat een toename van het personeel verwacht, min het percentage dat een afname van het aantal werknemers voorspelt.

Ondernemers in de productiesector verwachten in doorsnee minder werknemers aan te nemen, de eerste daling in vier jaar tijd. Ook in de transportsector verwachten werkgevers minder mensen aan te nemen. Volgens Manpower is dit het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor gewoonweg te weinig geschikte kandidaten voorhanden zijn om vacatures te vullen.