De rol van het Centraal Planbureau is in de loop der jaren veranderd, stelt oud-onderdirecteur George Gelauff. Het instituut denkt nu meer mee met plannen van beleidsmaker.

Voor een econoom is het moeilijk om uitspraken te doen over dingen waar je niks van weet. Maar daar kan een beleidsmaker niks mee, zegt Gelauff.

In plaats van simpelweg een hard oordeel te vellen over politiek beleid, is het zinvoller als economen meedenken. Dat kan de kwaliteit van de uiteindelijke plannen ten goede komen.

George Gelauff was met tussenpozen sinds 1979 verbonden aan het CPB en is onlangs vertrokken naar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het KiM.

Bekijk het gesprek dat Gelauff had met MeJudice, het discussieplatform voor economen.

 

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl