De productie van elektriciteit is in Nederland afgelopen jaar toegenomen door de groeiende vraag naar elektriciteit vanuit het buitenland. Maar het aandeel dat uit duurzame bronnen komt is juist gedaald.

In totaal werd in Nederland vorig jaar 103 miljard kilowattuur (kWh) elektriciteit geproduceerd, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee lag de totale productie 2 procent hoger dan in 2013. Het is voor het eerst in drie jaar dat de productie van stroom is toegenomen.

Door de daling van de prijs van steenkool en het feit dat nieuwe kolencentrales in gebruik werden genomen, werd het afgelopen jaar 20 procent meer stroom opgewekt uit steenkool. Daarmee lag de productie uit de delfstof op het hoogste niveau sinds 1991, het vroegste jaar waarover gegevens bekend zijn. De productie uit aardgas liep voor het vierde jaar op rij terug tot het laagste niveau sinds 1998.

Duurzame energie

De productie uit hernieuwbare bronnen als biomassa, wind en zon daalde afgelopen jaar naar 11,6 miljard kWh, van 12,2 miljard kWh in 2013. Afgelopen jaar droeg de ‘groene stroom’ voor 11,4 procent bij aan de totale elektriciteitsproductie in Nederland. In 2013 was dat nog 12,1 procent. Met name uit biomassa werd minder stroom opgewekt.

Elektriciteitsproductie-naar-energiebron-15-04-22

Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2020 14 procent van alle elektriciteit op te wekken uit duurzame bronnen zoals de zon, wind en biomassa. Het kabinet ligt echter niet op koers om die doelstelling te halen, bleek vorig jaar uit de Nationale Energieverkenning.

Bij de plannen die daarvoor tot nu toe in werking zijn gezet komt Nederland in 2020 uit op een aandeel van 10,6 procent. En als voorgenomen beleid – zoals de plaatsing van meer windmolens op land en zee – ook wordt uitgevoerd stijgt het aandeel van duurzame energie naar 12,4 procent in 2020, zo stelde het rapport.

Nederland in Europese achterhoede

In vergelijking met andere Europese landen loopt Nederland ver achter met de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Uit de meeste recente cijfers van statistiekbureau Eurostat uit 2013 blijkt dat in de Europese Unie zo'n kwart van alle opgewekte elektriciteit uit duurzame bronnen komt. Nederland blijft steken op zo'n 10 procent.

Landen als Oostenrijk en Zweden lopen voorop als het gaat om duurzame energie. 62 procent van de Zweedse stroom komt uit zon, wind, water of biomassa. In Oostenrijk ligt dat percentage zelfs op 68 procent.

Bron: Z24/ANP

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl