Als je beleggers in een spelsituatie vraagt over het rendement van duurzame beleggingen, dan zijn ze bereid een wat lager rendement te accepteren, blijkt uit onderzoek van financiële toezichthouder AFM.

Op de aandelenmarkt doen bedrijven die voldoen aan duurzame criteria het de laatste jaren juist relatief goed.

De financiële waakhond wijst op het belang van toezicht op duurzame beleggingen. Daarmee wil de AFM voorkomen dat er aan ‘greenwashing’ wordt gedaan.

Consumenten zijn bereid een lager rendement te accepteren op duurzame beleggingen. Ook vinden ze het niet erg als de risico’s hoger zijn dan bij normale beleggingen.

Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanleiding van een onderzoek onder consumenten.

De financiële waakhond wijst op het belang van toezicht op duurzame beleggingen. Daarmee wil de AFM voorkomen dat er aan ‘greenwashing’ – het aanprijzen van niet-duurzame producten als duurzame producten – wordt gedaan.

Het aanbod van duurzame beleggingsproducten is flink toegenomen de laatste tijd en dat was voor de AFM aanleiding om te kijken hoe consumenten daarmee omgaan.

Door mensen gefingeerde beleggingsproducten voor te schotelen bleek dat ze liever duurzaam dan niet-duurzaam beleggen. Die voorkeur is zelfs zo groot dat een duurzame belegging met een lager rendement of hoger risico dan een niet-duurzame belegging nog altijd als interessanter wordt gezien.

De AFM is blij met de ontwikkeling van Europese wetgeving waarin onder meer een gezamenlijke definitie van duurzaamheid wordt opgenomen. Daardoor ontstaat er volgens de toezichthouder meer transparantie en kan greenwashing beter worden tegengegaan.

Op de aandelenmarkt renderen duurzame bedrijven relatief goed

In de afgelopen jaren hebben duurzame beleggingen op de aandelenmarkt overigens relatief goed gerendeerd.

Onderstaande tabel laat dit zien voor verschillende regio's in de wereld. Hierbij is telkens het rendementsverschil tussen een brede aandelenindex en de 25 procent meest duurzame bedrijven van die index vergeleken. In dit geval wordt voor die laatste groep de afkorting SRI (Socially Responsable Investing) gebruikt.

Te zien is dat in de VS, Europa en Japan de groep duurzame bedrijven in 2019 in een opgaande markt 2 tot 5 procentpunt meer rendement behaalde.

In het eerste kwartaal van 2020, toen de coronacrash toesloeg, zorgde duurzaam beleggen voor 3 tot 5 procentpunt minder verlies.Rendementsverschillen van 3 tot 5 procentpunt zijn op jaarbasis zeker significant. Voor dit jaar is de vraag natuurlijk of beursgenoteerde bedrijven met een duurzaam stempel ook in 2020 relatief beter blijven presteren.

LEES OOK: Maatschappelijk verantwoord beleggen levert een prima rendement op – en gaat om meer dan milieu en klimaat