De Nederlandse markt voor durfinvesteringen maakt een inhaalslag, vergeleken met buurlanden. Waar ons land vooral in uitblinkt, is het sterke internationale karakter van de financiering van startups.

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag gepubliceerd rapport.

Durfkapitalisten zijn investeerders die jonge bedrijven steunen bij het verwezenlijken van groeiplannen. Daarbij gaat het om professionele investeringsclubs (venture capitalists), informele investeerders (vermogende particulieren), alsook familie en vrienden.

Durfkapitalisten pompen 1 miljard in Nederland

In 2014 staken durfkapitalisten bijna één miljard euro in Nederlandse startups. Sinds 2010 is het absolute niveau van de jaarlijkse investeringen duidelijk gestegen.

(klik op grafiek voor uitvergroting)

vc waarde

Nederland vergelijkbaar met VK

Maar is één miljard per jaar nu veel of weinig? Volgens de onderzoekers van het CPB heeft Nederland de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt. Afgezet tegen de omvang van de economie is de waarde van durfinvesteringen op ongeveer hetzelfde niveau beland als het Verenigd Koninkrijk.

(klik op grafiek voor uitvergroting)

nl en vk

Als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) is de Nederlandse markt voor durfinvesteringen vergelijkbaar met die van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, op pakweg iets meer dan op 0,15 procent van onze economie. Daarmee lopen we voor op bijvoorbeeld Duitsland.

Het blijkt ook dat er de laatste jaren steeds meer deals plaatsvinden en dat de investeringen van durfkapitalisten ook groter zijn geworden.

Geld van buiten naar Nederland

Opvallend is dat een groot deel van de investeringen in jonge Nederlandse bedrijven uit het buitenland komt, voornamelijk uit de Verenigde Staten of landen in Europa. Andersom investeren Nederlandse durfkapitalisten ook flink in innovatieve ondernemingen over de grens.

In een stroomdiagram ziet dat er zo uit (klik voor uitvergroting)

vc stroom

In het rapport benoemt het CPB wel een aantal mogelijke knelpunten. De overheid zou de financiering van nieuwe innovatie bedrijfjes onder meer kunnen bevorderen door betere bescherming van intellectueel eigendom. Denk hierbij onder meer aan patenten die niet zodanig duur zijn dat kleine beginnende bedrijven de kosten niet kunnen ophoesten.

Kijk je in breder perspectief naar de financieringsbronnen van kleine en middelgrote bedrijven, dan blijkt overigens dat bij de  totale financiering private investeerders nog altijd een marginale bijdrage leveren, vergeleken met banken. Zie het artikel: Nederlands bedrijfsleven is voorlopig nog niet van zijn bankverslaving af.

Bron: Z24/ANP

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl