De versterkingsoperatie in Groningen moet met het oog op de veiligheid van bewoners aanzienlijk worden versneld.

Zo’n 5.000 gebouwen voldoen niet aan de veiligheidsnormen en moeten daarom per direct worden aangepakt.

Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). De bevindingen van de toezichthouder worden meegenomen in een breder advies waar de Mijnraad volgende week mee komt.

Door de voorgenomen afbouw van de gaswinning nemen de aardbevingsrisico’s wel af. “Het aantal gebouwen dat versterkt moet worden gaat daarmee omlaag”, zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van SodM.

Maar het tempo moet volgens hem wel omhoog, omwille van de veiligheid van de Groningers.

Voor 1.900 huizen is versterking het meest urgent. Deze meest risicovolle gebouwen zouden zo snel mogelijk moeten worden geïnspecteerd en versterkt. Maatwerk is daarbij noodzakelijk.

Voor de overige 3.100 gebouwen moet snel onderzocht worden welke algemene maatregelen de veiligheid op korte termijn kunnen verbeteren.

Wiebes moet tempo maken

Van de Groningers die eerder te horen hebben gekregen dat hun huis onveilig is en versterkt moet worden, zal volgens Kockelkoren een deel nu het bericht krijgen dat dit toch niet hoeft. De schatting van de versterkingsopgave tot dusver was immers gebaseerd op een blijvend veel hogere gaswinning.

Minister Wiebes heeft van bijna 3.200 huizen de inspectie of versterking opgeschort in afwachting van het advies van de Mijnraad. Van die woningen valt een kwart onder de gebouwen die niet aan de veiligheidsnormen voldoen. SodM adviseert in ieder geval de versterking van die onveilige huizen te hervatten.

Kockelkoren erkent dat ook SodM geen glazen bol heeft. "Wij weten niet precies hoeveel aardbevingen er zullen zijn, hoe sterk en wanneer. En ook met versterkte woningen kan als gevolg van aardbevingen nog steeds schade ontstaan. Daarom blijft een goede schadeafhandeling belangrijk."

Hoewel Wiebes volgens Kockelkoren "alles op alles zet", om de gaswinning snel af te bouwen, adviseert SodM hem ook op dat terrein meer tempo te maken. Te denken valt aan belastingmaatregelen die grootverbruikers stimuleren om andere energiebronnen te zoeken.