Duitsers moeten tegen december minstens 20 procent minder gas gebruiken als ze een gastekort komende winter willen vermijden, zegt de toezichthouder van het Duitse energienet Klaus Mueller.

Andere Europese landen, waaronder Nederland, streven naar een vermindering van 15 procent. Nadat de energieministers van de EU in juli een akkoord sloten om per lidstaat 15 procent gas te besparen, werd al voorspeld dat Duitsland mogelijk meer zou moeten bezuinigen.

Het Russische Gazprom heeft de leveringen aan Duitsland via de pijpleiding Nord Stream 1 teruggebracht naar 20 procent van de capaciteit. Daarmee wordt de noodzaak voor Duitsland om genoeg gas op te sparen voor komende winter extra nijpend.

Duitsland is voor een groot deel afhankelijk van Russisch gas. Uit een analyse van het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) bleek Duitsland in juni nog voor 35 procent afhankelijk van Russisch gas na de inval in van Rusland in Oekraïne, schreef Business Insider eerder.

In Nederland komt 15 procent van het totale gasverbruik uit Rusland. Mocht Rusland de gaskraan helemaal dichtdraaien, wat niet onwaarschijnlijk is, dan dreigt ook Nederland in de problemen te komen en is besparen op energieverbruik hard nodig, waarschuwde CEO van Shell Ben van Beurden.

Tot nu toe haalt Nederland de door de EU-lidstaten gemaakte afspraak om 15 procent minder gas te verbruiken makkelijk. De afgelopen maanden nam het verbruik van aardgas in ons land al met ruim 30 procent af, schreef De Volkskrant.

Dit is mogelijk een vertekend beeld omdat twee van Europa's grootste raffinaderijen stillagen voor onderhoud. De raffinaderij van Shell wordt weer herstart waarmee mogelijk ook de gasconsumptie weer stijgt. Gasunie zei desondanks te verwachten dat de gasbesparing van 15 procent niet in gevaar komt.

Hoge gasprijs

Ondertussen maken zowel bedrijven als huishoudens zich wel druk over de hoge gasprijzen. Daardoor zouden sectoren de productie kunnen afschakelen of op een lager pitje kunnen zetten, zei Hans Grünfeld, directeur van VEMW, de belangenvereniging van grote energieverbruikers, in De Volkskrant.

Veel huishoudens hebben inmiddels moeite om de energierekening te betalen, ook al heeft het kabinet maatregelen genomen om de hoge energieprijs te compenseren. Het einde van de prijsstijging van energie is ook nog niet in zicht.

Het kabinet heeft huishoudens en bedrijven inmiddels opgeroepen om minder energie te verbruiken om de in de winter minder afhankelijk te zijn van Russisch aardgas.

Mocht het in Duitsland deze winter neerkomen op rantsoeneren, waarbij bedrijven bijvoorbeeld de productie stoppen, dan heeft dat ook gevolgen voor Nederland. De economische gevolgen sijpelen door, en EU-landen moeten volgens het solidariteitsprincipe gas leveren aan een lidstaten die een tekort hebben.

Daarnaast krijgen consumenten in het scenario van rantsoeneren te maken met hogere energieprijzen, zeiden economen eerder tegen Business Insider.

Lees meer over gas: