• De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wil dat de belastingheffing van verschillende EU-landen sterker wordt geharmoniseerd.
  • Daartoe moeten lidstaten van de Europese Unie volgens Scholz bereid zijn om onder meer het vetorecht bij belastingkwesties op te geven.
  • Dit zou betekenen dat bijvoorbeeld bij discussies over een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting een meerderheidsbesluit kan worden genomen.
  • Lees ook: Alle EU-leiders stemmen in met kandidaat-lidmaatschap Oekraïne en Moldavië

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wil dat de Europese Unie sneller stappen kan zetten met gemeenschappelijk beleid op onder meer belastinggebied en bij buitenlandkwesties. Daartoe zouden EU-landen hun vetorecht over deze beleidsgebieden moeten opgeven.

Scholz deed deze suggestie maandag tijdens een toespraak over de toekomst van Europa voor de Karelsuniversiteit in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Het opgeven van vetorechten zou betekenen dat besluiten over bijvoorbeeld een gemeenschappelijk minimumtarief voor de vennootschapsbelasting bij meerderheid van stemmen kunnen worden genomen, ook als één of meerdere landen het daar niet mee eens zijn.

Lees ook: Hongarije blokkeert EU-akkoord over minimumtarief vennootschapsbelasting

Het gros van de EU-landen, Nederland inbegrepen, voelt weinig voor meerderheidsbesluiten over belastingen. Fiscaal beleid is bij uitstek een soevereine zaak, vinden veel kleinere lidstaten, die beducht zijn op de macht van grote landen als Duitsland en Frankrijk.

Wel is Nederland voor het inperken van het vetorecht op het gebied van buitenland- en veiligheidsbeleid. Door het brede en taaie verzet lijken de plannen van Scholz echter bij voorbaat gedoemd te mislukken.

Maar als de EU vasthoudt aan de eis dat alle landen instemmen met besluiten op deze terreinen, raakt zij verlamd, waarschuwt Scholz. Dat gevaar groeit alleen maar nu de unie weer nieuwe leden wil toelaten, zoals de overgebleven Balkanlanden en Oekraïne.

De onderlinge verschillen zouden met hun toetreding nog groter worden, en daarmee de kans dat ieder plan dat iets om het lijf heeft, op verzet van een lidstaat zal stuiten.

Duitse bondskanselier Scholz: slagkracht van Europa sterker

In zijn toespraak gaf Scholz ook aan dat het vrije Europa moet zich verdedigen tegen "neo-imperialistische" krachten.

De toespraak stond in het teken van Europa's uitdagingen in het licht van de oorlog in Oekraïne. De invasie door Rusland van zijn buurland in februari is volgens Scholz ook een aanval op de Europese veiligheidsorde.

"Het is nu zaak de Europese Unie in staat te stellen haar veiligheid, onafhankelijkheid en stabiliteit te beschermen tegen uitdagingen van buitenaf", aldus Scholz. "We moeten de slagkracht van ons verenigd Europa veel sterker uitdragen."

De regeringsleider bevestigde dat zijn land de komende weken meer wapens naar Oekraïne stuurt. Duitsland kan volgens hem een "speciale verantwoordelijkheid" nemen om Oekraïne te helpen bij het opbouwen van zijn artillerie- en luchtverdedigingssystemen. Hij verzekerde zijn publiek dat Berlijn steun blijft geven "zo lang als nodig is".

Scholz ging ook in op de wederopbouw van Oekraïne, een "enorme onderneming die generaties in beslag zal nemen". Op 25 oktober komen in Berlijn experts bijeen voor een conferentie hierover.

Lees meer: Duitsland stevent af op zware energiecrisis: oproep aan burgers om in zomer al gas te besparen, serieuze kans op afkoppeling industrie