Het groeiende consumentenvertrouwen en de toenemende koopkracht jagen de vraag naar werk in de detailhandel verder aan. Tegelijk blijft de leegstand in winkelstraten een groot probleem.

In de winkelbranche ontstaan komende tijd nog altijd de meeste vacatures, blijkt uit nieuwe voorspellingen voor de arbeidsmarkt door uitkeringsinstantie UWV.

Het wegvallen van een grote keten als V&D, waar 10.000 mensen werkten, kostte recent weliswaar veel banen. Maar bij voordeelwinkels, het luxesegment en webshops komt juist weer veel werk beschikbaar. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV, wijst erop dat consumenten niet zozeer minder zijn gaan besteden, maar ze geven hun geld tegenwoordig op een andere manier uit.

Een en ander zorgt dit jaar naar verwachting voor 145.000 vacatures in de detailhandel en volgend jaar voor 152.000. Per saldo levert dat ongeveer 13.000 banen op, wat neerkomt op een groei van 0,7 procent in 2016 en 0,9 procent in 2017. Daarmee is de toename van werk bij winkels overigens wel lager dan vorig jaar, toen er hier nog 15.000 arbeidsplaatsen bijkwamen.

Aanpak leegstand

Om de nog altijd hoge winkelleegstand in Nederland tegen te gaan is het soms wel nodig dat de overheid de helpende hand toesteekt, stelt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag in een eigen analyse.

Zo hebben overheden de mogelijkheid om clustering van winkelgebieden te bevorderen door bestemmingen van vastgoed te wijzigen. In het ultieme geval kan een gemeente zelfs besluiten het ene winkelgebied te sluiten ten faveure van het andere.

Volgens het CPB kan overheidsingrijpen nodig zijn omdat marktwerking niet altijd voor een oplossing zorgt om leegstand aan te pakken, zo staat in een dinsdag gepubliceerd rapport. Ook kunnen gemeenten een rol spelen bij de coördinatie binnen een winkelgebied.

Lees ook op Business Insider

9 procent winkeloppervlak ongebruikt

Zo kan één centrale beheerder van een winkelgebied de mix van huurders ,,slim kiezen” om zo winkels optimaal van elkaar te laten profiteren. Ook qua herziening van lopende huurcontracten zijn er mogelijkheden tot overheidsingrijpen.

Winkelcentra in Nederland kampen nog altijd met een toenemende en deels blijvende leegstand van winkelpanden, ondanks een sterke daling van de huurprijs in de afgelopen jaren. Het CPB rekent voor dat 9 procent van het totale winkelvloeroppervlakte kampt met leegstand. De huren van nieuw gesloten contracten zijn daarbij sinds 2008 met ruim 20 procent gedaald.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl