De drie zogeheten BES-eilanden krijgen per 10 oktober de status van bijzondere Nederlandse gemeente. DNB heeft vanaf die datum samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de financiële markten. Tevens neemt DNB de verantwoordelijkheid voor het betalingsverkeer over van de Bank Nederlandse Antillen.

De eilanden hebben met Nederland afgesproken dat met ingang van 1 januari 2011 de Amerikaanse dollar de officiële munteenheid wordt. Een keus voor de euro lag minder voor de hand omdat 65 procent van de betalingen al in dollars is. De eilanden zijn in trek bij veel Amerikaanse toeristen. DNB houdt de omwisseling van de Antilliaanse gulden naar de dollar in de gaten.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl