De Nederlandsche Bank (DNB) wil graag meedoen aan een experiment waarbij burgers een betaalrekening bij de centrale bank kunnen aanhouden.

Volgens DNB kan digitaal geld van de centrale bank helpen om vertrouwen te geven in het geldsysteem in onzekere tijden.

Wel moet worden voorkomen dat er bankruns ontstaan tijdens financiële crisis, doordat burgers hun tegoeden verhuizen van commerciële banken naar de centrale bank.

DNB denkt dat overheden ook technieken van cryptomunten kunnen overnemen bij de invoering van digitaal geld van de centrale bank.

Contant geld legt het steeds meer af tegen digitaal betalen. Bovendien is de financiële wereld op dat vlak flink in beweging, met initiatieven van partijen als Facebook om met eigen cryptomunten geld te creëren waar overheden geen grip op hebben. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het hoog tijd dat de overheid daar iets tegenover stelt.

In een dinsdag verschenen studie van de centrale bank van Nederland staat dat DNB een voortrekkersrol wil spelen in de eurozone met een experiment om een eigen digitale betaalrekening te gaan aanbieden.

Consumenten kunnen nu alleen bij commerciële banken digitale betaalrekeningen openen. Banken houden op hun beurt weer rekeningen aan bij de centrale bank.

Digitale betaalrekening bij de centrale bank: meer vertrouwen in het geldsysteem

Volgens DNB kan een voordeel van een betaalrekening bij de centrale bank zijn dat het vertrouwen in het geldstelsel in onzekere tijden wordt vergroot. In tijden van financiële crisis is het belangrijk dat burgers het vertrouwen hebben dat het financiële systeem blijft functioneren en dat ze betalingen kunnen blijven doen.

Tegelijk erkent DNB dat als burgers directe betaalrekeningen aanhouden bij de centrale bank, dit in tijden van onzekerheid het risico op een bankrun juist kan vergroten.

"Burgers en bedrijven kunnen immers proberen risico’s te ontvluchten door hun tegoeden bij commerciële banken om te zetten in CBDC [digitaal centralebankgeld, red]. Beheersmaatregelen voor de hoeveelheid CBDC in omloop zijn daarom cruciaal."

Gebruikmaken van technieken van cryptomunten

DNB ziet de introductie van digitaal geld van de centrale bank ook als een manier om bij te dragen aan de discussie over cryptomunten. Die zijn gebaseerd op een digitaal logboek (de blockchain) met een decentraal verificatiesysteem voor het doen van transacties.

Lastig voor overheden is echter dat de anonimiteit van gebruikers van veel cryptomunten een vrijbrief vormt voor witwassen en het doorsluizen van crimineel geld. DNB wijst in dit verband op de kritische houding van centrale banken tegenover de Libra van Facebook, maar erkent tegelijk dat crypto-initiatieven ook zwaktes van huidige betaalsystemen bloot leggen.

DNB staat open voor de technische mogelijkheden van de blockchain. "Het CBDC-ecosysteem zou sommige door bepaalde crypto’s gepionierde technieken kunnen toepassen. Wellicht zouden zo transactiekosten voor burgers en bedrijven verlaagd kunnen worden", schrijft de centrale bank.

Als er binnen de eurozone experimenten komen met digitaal geld van centrale banken wil DNB graag een voortrekkersrol spelen: "Nederland biedt daarvoor een goede proeftuin."

LEES OOK: Facebooks Libra is in de huidige vorm mislukt, zegt de president van Zwitserland