In de handelsoorlog met de Verenigde Staten kan China niet evenredig terugslaan als het gaat om hogere importheffingen. Maar het land heeft wel een andere optie, al zou die ook China zelf veel pijn doen: massale verkoop van Amerikaanse staatsleningen.

Eerst de basics: omdat China een handelsoverschot heeft met de Verenigde Staten kan de Amerikaanse president Donald Trump veel meer Chinese goederen met hogere importheffingen belasten dan omgekeerd.

Afgelopen jaar importeerde de VS voor 540 miljard dollar aan spullen uit China, terwijl de Chinezen voor slechts 120 miljard dollar aan goederen importeerden uit de VS.

Bij het wederzijds invoeren van hogere importheffingen heeft China dus veel minder mogelijkheden om de Amerikanen pijn te doen.

Onderstaande grafiek, samengesteld door databureau Statista, geeft een indruk wat er op dit vlak tot nu toe is gebeurd.

China’s nucleaire optie: massaverkoop van Amerikaans staatspapier

China heeft theoretisch wel andere wapens om terug te slaan naar de VS. Zo kan het land bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven die in China actief zijn – zoals Apple en McDonald’s – beperkingen opleggen om geld te verdienen in China.

Daarnaast is er het ultieme wapen: China bezit voor ongeveer 1.100 miljard dollar aan Amerikaanse staatsleningen. Dat bezit vloeit voort uit het feit dat China de opbrengsten uit het handelsoverschot met de VS grotendeels aanhoudt in dollars. Amerikaans staatspapier geldt daarbij als een veilige belegging.

Lees ook op Business Insider

Theoretisch kan China ervoor kiezen om op grote schaal Amerikaanse staatspapier te verkopen. Op dat moment zou de koers van Amerikaans staatspapier kunnen dalen en de rente in de VS zou dan stijgen. Dat laatste zou de Amerikaanse economie al snel pijn doen.

Ook zou de dollar in waarde kunnen dalen als China massaal dollarbeleggingen verkoopt en inruilt voor renminbi, maar dat betekent dus ook dat de Chinese renminbi in waarde zou stijgen…wat weer slecht zou zijn voor de concurrentiepositie van Chinese exporteurs.

Stijgt de rente of daalt die juist?

Chinese experts bekijken naar verluidt hoe realistisch de ‘nucleaire optie’ is. “In academische kringen wordt de mogelijkheid van het dumpen van Amerikaanse staatsleningen bekeken, en vooral hoe dat zou moeten gebeuren”, tweette hoofdredacteur Hu Xijin van de Global Times maandag. Global Times staat bekend als een aan de Chinese staat gelieerde krant.

Analisten van de Zwitserse zakenbank UBS achten het onwaarschijnlijk dat China daadwerkelijk overgaat tot massale verkoop van Amerikaans staatspapier. Maar toch hebben ze een analyse gemaakt van dit scenario…voor het geval dat.

De conclusie is dat als China zijn volledige voorraad van 1.100 miljard dollar aan Amerikaans staatspapier verkoopt, er een stijging van de Amerikaanse 10-jaarsrente optreedt van 0,3 procentpunt tot 0,4 procentpunt.

Maar niet iedereen gelooft dat de Amerikaanse rente zou stijgen. Volgens financieel commentator Joe Weisenthal van persbureau Bloomberg is een daling van rentes ook mogelijk bij massaverkoop van staatsleningen door China. Dit zou namelijk een enorme klap betekenen voor de relatie tussen China en de VS en repercussies hebben voor de wereldeconomie als geheel.

Volgens Weisenthal zouden beleggers gaan anticiperen op een wereldwijde groeidip, waarbij aandelen zouden worden gedumpt en staatsobligaties worden opgezocht als ‘veilige haven’.

Verkoop van Amerikaans staatspapier door China zou dus gepaard kunnen gaan met een hogere vraag naar Amerikaanse staatsleningen door particuliere beleggers, met als resultaat niet stijgende, maar juist dalende rentes. “De obligatiemarkt gedraagt zich vaak anders dan je op het eerste gezicht zou denken”, zegt Weisenthal in een recente analyse.

Directeur Anne Stevenson-Yang van onderzoeksfirma J Capital Research is overigens van mening dat het hele debat over massaverkoop van Amerikaanse staatspapier academisch is en blijft.

“China heeft geen andere keus dan het aanhouden van grote hoeveelheden Amerikaans staatspapier. We leven in een wereld die door de dollar wordt gedomineerd en het aanhouden van Amerikaans staatspapier vloeit simpelweg voort uit de handelspositie van China in de wereld”, aldus Stevenson-Yang tegen Business Insider.

LEES OOK: Hoe Donald Trump de dollar ondermijnt