Ouderschapsverlof voor vaders blijft een gesteggel. In de Tweede Kamer ligt al tijden een voorstel op tafel om van twee doorbetaalde dagen vijf te maken. Een ruime Kamermeerderheid is vóór, maar de formatiepartijen regelen het liever zelf. Oftewel, dat verlof is op de lange baan geschoven.

Een opmerkelijk statement kwam afgelopen juli van grootbank ING. Als eerste grote Nederlandse onderneming geeft de bank jonge vaders vanaf volgend jaar een maand verlof.

Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, sprak in de Volkskrant van ‘een reuze gebeurtenis’: “Een geweldig bericht voor een land dat wat betreft vaderschapsverlof het lachertje van Europa is.” En: “Als er al een kleine verbetering wordt voorgesteld, wordt het in de formatiebesprekingen tot controversieel onderwerp verklaard en voor de zoveelste keer uitgesteld.”

In Nederland krijgen vaders twee dagen doorbetaald, en sinds vier jaar drie onbetaalde dagen extra. Een schril contrast met Luxemburg. Daar krijgen vaders een half jaar.

Eerder dit jaar kwam de Europese Commissie met een minimumvoorstel waarmee alle nieuwe vaders in de EU recht krijgen op twee weken doorbetaald verlof.

Hoe is ouderschapsverlof geregeld in de rest van de wereld? Business Insider heeft verschillende edities wereldwijd, en we vroegen onze internationale collega's hoe het zit met verlof in hun land. In sommige landen, waaronder Australië, zijn het vooral marktwerking en recruitment-overwegingen die bedrijven aanzet tot betere verlofvoorwaarden.

Hieronder een lijstje. Zo ziet ouderschapsverlof eruit in elf verschillende landen:


Australië: twaalf maanden moederschapsverlof is daar wettelijk verplicht

Foto: Koji Watanabe/Getty Images

Hoeveel verlof mag je nemen vóór de uitgerekende datum? En hoeveel na de bevalling?

Vrije dagen voorafgaand aan de bevalling zijn niet wettelijk vastgelegd, maar de meeste vrouwen stoppen met werken een paar weken voor de uitgerekende datum. Twaalf maanden moederschapsverlof is wettelijk geregeld. Nieuwe moeders kunnen ook aanspraak maken op een extra twaalf maanden, bijvoorbeeld als er complicaties zijn qua gezondheid of in de familie.

Hoeveel wordt uitbetaald tijdens het verlof, en hoe verandert dat gedurende de periode?

De vergoeding is omgerekend 579 euro per week, voor maximaal 18 weken. Bijna alle net bevallen moeders - iedereen met een salaris tot 125.000 euro per jaar - kunnen hier aanspraak op maken. Dit geldt ook voor MKB'ers en ZZP'ers. Iemand die werkt als schoonheidsspecialist aan huis en verlies draait, is daar niet van uitgesloten. Het criterium is dat iemand tien maanden van de dertien maanden voorafgaand aan de bevalling hetzelfde werk heeft gedaan.

Wordt kinderopvang gesubsidieerd? Hoeveel kost kinderopvang? 

Kinderopvang in Australië is een grote sociale kwestie, vooral in dichtbevolkte gebieden aan de oostkust. Daar wordt vijftig procent van de opvang vergoed door de landsregering, al geldt dit niet voor families met een hoog inkomen. Overheidssteun heeft een bovengrens van zo'n 6000 euro per jaar, om mensen aan te moedigen om na de gezinsuitbreiding weer aan de slag te gaan.

Kinderopvang kan al snel meer dan 80 euro per dag kosten in de grote steden. Er is daar een tekort aan kinderopvangpersoneel en gebrek aan plek in de opvang, en opvolgende regeringen hebben geworsteld met die problematiek. Met wisselend succes. Beloftes over kinderopvang worden zodoende een politiek wapen voor politieke partijen.

Hoeveel procent van de vrouwen gaat aan het werk binnen een jaar na de geboorte?

Volgens officiële statistieken over 2011 gaat meer dan de helft (53%) van de Australische moeders terug aan het werk tegen de tijd dat het kind twee jaar wordt. Voor het grootste deel gaan ze dan part-time of een gereduceerd aantal uren werken. Het is wettelijk vastgelegd dat de functie die vacant stond door  zwangerschapsverlof weer beschikbaar is, als de nieuwe moeder weer aan het werk wil.

Hoe ziet vaderschapsverlof eruit?

Een nieuwe vader krijgen twee weken vrij, tegen het nationale minimum loon (579 euro), op voorwaarde dat iemand een individueel  inkomen van 125.000 euro of minder heeft. Dit zorgt ervoor dat de meeste vaders  twee weken betaald thuis kunnen zijn.

Hoewel dit de wettelijke minimumregelingen zijn, was Australië lang het enige OESO- land, op de Verenigde Staten na, waar niets wettelijk geregeld was omtrent zwangerschapsverlof. Dat veranderde in 2011, met de invoering van moederschapsverlof voor tenminste twaalf weken tegen een minimumloon. Ouderschapssteun is nu een enorme bron van competitie tussen bedrijven, met genereuze regelingen voor een gezonde werk-privébalans. Kinderopvang op het werk is één van de belangrijkste kaarten die werkgevers trekken, om talent te recruiten en vast te houden.

-Paul Colgan, Business Insider Australia


Ghana: Er zijn plannen om moederschapsverlof te verlengen van 12 naar 16 weken.

Foto: Watly

Hoeveel verlof mag je nemen vóór de uitgerekende datum? En hoeveel na de bevalling?

Er zijn plannen om moederschapsverlof uit te breiden van 12 naar 16 weken.

Hoeveel wordt uitbetaald tijdens het verlof, en hoe verandert dat gedurende de periode?

De vergoeding is gelijk aan het salaris en verandert niet.

Wordt kinderopvang gesubsidieerd? Hoeveel kost kinderopvang? 

Private bedrijven kunnen gezondheidsverzekeringen betalen voor werknemers om tegemoet te komen aan een deel voor de kosten van kinderopvang. Kinderopvang is duur en kan omgerekend zo'n 830 euro per maand kosten.

Hoeveel procent van de vrouwen gaat aan het werk binnen een jaar na de geboorte?

Ongeveer 65%.

Hoe ziet vaderschapsverlof eruit?

Voor vaders in Ghana is wettelijk niets geregeld. Maar de Grondwet Herziening Implementatie Commissie heeft een voorstel gedaan om een vijfdaags vaderschapsverlof wettelijk vast te leggen. De mannelijke werknemer behoudt dan zijn salaris.

-Godfred Akoto Boafo, Business Insider SSA Editor


India: moeders krijgen 26 weken verlof.

Foto: AP/Saurabh Das

Hoeveel verlof mag je nemen vóór de uitgerekende datum? En hoeveel na de bevalling?

Vrouwelijke werknemers krijgen 26 weken betaald zwangerschapsverlof. Dit kan 8 weken voorafgaand aan de bevalling en 18 weken volgend op de bevalling worden ingezet. Een vrouw met twee of meer kinderen had voorheen al recht op 12 weken verlof (zes weken vóór en zes weken na de bevalling).

Hoeveel wordt uitbetaald tijdens het verlof, en hoe verandert dat gedurende de periode?

Een moeder heeft recht op een vergoeding die gelijk staan aan haar gemiddelde dagelijkse inkomen, voor een maximale periode van 26 weken. Het gemiddelde dagloon betekent het gemiddelde van het aan haar uitbetaalde loon voor de dagen die ze heeft gewerkt. Dit gedurende de drie kalendermaanden voorafgaand aan de datum waarop ze haar verlof opneemt.

Er is een voorwaarde: de werknemer kan alleen aanspraak maken om moederschapsverlof als ze minstens 80 dagen voor haar werkgever heeft gewerkt in de afgelopen 12 maanden. Het bedrijf betaalt een volledig loon aan haar en niet slechts een basissalaris.

Wordt kinderopvang gesubsidieerd? Hoeveel kost kinderopvang? 

Er is vooralsnog geen tegemoetkoming in de kosten voor kinderen. Maar een recent aangenomen amendement bij India's moederschapswetgeving dat vanaf 1 april dit jaar effectief wordt, staat twee tegemoetkomingen toe:

  • een werk-vanaf-huis-optie: daar mag beroep op worden gedaan als de 26 weken verlof zijn verstreken. Afhankelijk van de aard van het werk mogen vrouwelijke werknemers de voorwaarden hiervoor onderling afstemmen met hun werkgever.
  • kinderopvang: opvangfaciliteiten worden verplicht voor ieder bedrijf met meer dan vijftig werkenmers. Vrouwelijke werknemers mogen de opvang vier keer per dag bezoeken.

Hoeveel procent van de vrouwen gaat aan het werk binnen een jaar na de geboorte?

Er zijn geen officiële gegevens die een exact percentage geven van het aantal vrouwen dat stopt met werken na de geboorte. Maar een onderzoek van de Kamer van Koophandel laat zien dat een kwart van de Indiase vrouwen niet meer aan het werk gaat nadat ze moeder wordt. Dit is één van de meeste betrouwbare bronnen die hier iets over zegt.

De uitdaging voor India is anders dan in andere landen. Volgens een studie van de Wereldbank uit 2013 werkt slechts 27 procent van de Indiase vrouwen. Dat is één van de laagste percentages van vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt.

Hoe ziet vaderschapsverlof eruit?

Er zijn geen wettelijke voorzieningen voor vaderschapsverlof voor de private sector. Ambtenaren daarentegen hebben wel recht op vaderschapsverlof. Een mannelijke ambtenaar met minder dan twee kinderen komt in aanmerking voor een verlofperiode van 15 dagen voorafgaand aan of na de bevalling. Vaderschapsverlof moet gebruikt worden binnen zes maanden na de bevalling. Het verlof is gelijk aan het salaris dat ze verdienen.

-Anushree Singh, Business Insider India


Zweden: beide ouders mogen thuisblijven totdat het kind 18 maanden oud is.

Foto: Flickr/Kevin Krejci

Hoeveel verlof mag je nemen vóór de uitgerekende datum? En hoeveel na de bevalling?

Zweedse moeders mogen zeven weken voor hun geplande bevalling met verlof gaan en kunnen dat verlof verder uitbouwen tot zeven weken na de bevalling. Daar komt nog extra vrije tijd bovenop om ouderschapscursussen te volgen. Vaders mogen 10 dagen optekenen rond de bevalling, maar wel binnen 60 dagen nadat de baby het ziekenhuis verlaat.

Daarna werkt het Zweedse systeem met een saldo aan vrije dagen, om precies te zijn 480 dagen totdat het kind 18 maanden oud is. Dit betekent dus dat ze die dagen moeten verdelen onderling. Ze kunnen de één meer 'gunnen' dan de ander, maar niet meer dan 150 dagen naar de ander 'overmaken'.

De vrije tijd is zelfs op te sparen totdat het kind 8 jaar oud is. 96 dagen kun je inzetten na de vierde verjaardag van je koter en met dank aan wetgeving uit 2014 is het zelfs mogelijk om de gespaarde dagen in te zetten totdat je kind 12 jaar oud is. Plus, tot aan de achtste verjaardag mag je met de wet in je hand van je werkgever een kortere werkweek eisen, van 32 in plaats van 40 uur.

In theorie is het dus mogelijk om lang genoeg niet terug te keren op de werkvloer om een volgend kind te verwekken en de klok weer van vooraf aan te laten beginnen met tellen. Met vijf perfect geplande kinderen kun je dus een decennium je baas ontwijken en daarna met succes terugkeren op kantoor (om dan slechts vier dagen per week te werken voor de daaropvolgende zes jaar).

Hoeveel wordt uitbetaald tijdens het verlof, en hoe verandert dat gedurende de periode?

Voor 390 van de 480 dagen ontvang je het reguliere 'ziek thuis' tarief. Met een modaal hou je zo'n 65 procent over als uitkering. Mocht je salaris aan de lage kant zijn, dan gaat het percentage dat je bij zwangerschaps- en ouderschapsverlof krijgt, omhoog tot 80 procent van je normale loon. Voor de overige 90 dagen houd je omgerekend slechts 19 euro over.

Wordt kinderopvang gesubsidieerd? Hoeveel kost kinderopvang? 

De kosten voor kinderopvang berekent de overheid op basis van je inkomen. Ze zijn gemaximaliseerd op 125 euro per maand per kind. Voor het derde kind draag je maximaal 42 euro per maand bijna. Heb je meer dan drie kinderen dan is de opvang vanaf het vierde kind gratis. Ook krijgen ouders kinderbijslag van 108 euro per maand voor kinderen jonger dan 16 jaar.  Als je veel kinderen hebt krijg je nog bonusbijdragen.

 

Hoe zit het met vaderschapsverlof?

De moeder en vader mogen samen 480 betaalde dagen verdelen dus voor een vader zou dat potentieel uit kunnen komen op 390 dagen, want een partner moet minimaal 90 dagen overhouden. Dit komt nog bovenop de periode totdat de baby 18 maanden oud is, waarvoor je onbetaald verlof kunt nemen.

Vaders nemen meer en meer verlof op in Zweden, waar ze in 2013 een kwart van de betaalde ouderschapsdagen voor hun rekening namen.

-Vilhelm Carlström, BI Nordics


Verenigde Staten: er is een wet die 12 weken voorschrijft, maar die geldt niet voor iedereen.

Foto: Toby Melville/Reuters

Hoeveel verlof mag je nemen vóór de uitgerekende datum? En hoeveel na de bevalling?

De Verenigde Staten heeft als uitzondering geen wet die verlof tijdens zwangerschap of na een bevalling regelt. Er is wel de Family and Medical Leave Ac (FMLA) die van toepassing kan zijn, maar deze geldt niet voor iedereen. Deze wet voorziet in twaalf weken afwezigheid waarin je werkgever je verzekeringspolis in stand moet houden.

Zowel mannen als vrouwen maken hier gebruik van, maar een groot nadeel is dat je verlof helemaal onbetaald is en dat niet iedereen er recht op heeft. Afzonderlijke staten hebben hun eigen beleid samengesteld terwijl anderen het helemaal overlaten aan de werkgever - die in sommige gevallen helemaal niets toestaat.

Hoeveel wordt uitbetaald tijdens het verlof, en hoe verandert dat gedurende de periode?

Niets - een werkgever is geenszins verplicht om door te betalen omdat de wet niet voor iedereen gelijk onderscheid maakt in gewone vrije dagen en 'ouderschapsdagen'.

Wordt kinderopvang gesubsidieerd? Hoeveel kost kinderopvang? 

Een belastingkorting kan de klap van kinderopvang enigszins verlichten. Dat bedraagt tussen de 25 en 30 procent, met een maximum van 3.000 dollar (2.500 euro) per kind per jaar.

De gemiddelde kosten zijn echter hoog. Voor fulltime opvang voor een kind tussen de 0 en 4 jaar betaal je in de VS jaarlijks bijna 9.600 dollar per jaar, omgerekend bijna 8.000 euro. Dat bleek uit onderzoek van de denktank New America. Een mediaan huishouden betaalt een bedrag aan kinderopvang dat even hoog is als 85 procent van hun huur.

Werkgevers bieden soms financiële assistentie in de vorm van onbelast inkomen. Werknemers kunnen 5.000 dollar (4.200 euro) 'wegzetten' als onbelast inkomen, waardoor je uiteindelijk dus wat meer geld overhoudt voor het betalen van de kinderopvang.

Hoeveel vrouwen gaan weer aan het werk na een jaar?

Gelet op de omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de meerderheid weer aan de slag gaat. Tussen 2005 en 2007 keerde 70 procent van de moeders terug op de werkvloer. 60 procent ging al weer binnen vijf maanden aan de slag.

Het fenomeen van moeders die thuis werken, groeit trouwens, al gaat het nog langzaam. In 1999 was dat een kleine groep van 23 procent, maar in 2012 was het al 29 procent.

Hoeveel tijd staat er voor vaderschapsverlof?

De twaalf weken die we eerder noemden is beschikbaar voor moeders en vaders, maar niet elke burger komt ervoor in aanmerking.

-Rachael Levy, Business Insider VS


Singapore: 16 weken voor de moeder

Foto: Jirka Matousek/Flickr

Hoeveel verlof mag je nemen vóór de uitgerekende datum? En hoeveel na de bevalling?

Werkende moeders hebben recht op 16 weken verlof, betaald door de overheid of 12 weken onbetaald moederschapsverlof. Dit hangt ervan af of het kind de Singaporese nationaliteit heeft - en ook van andere zaken. Vier weken voorafgaand aan de bevalling kan dit verlof ingaan.

De overheid is net begonnen met een proef die ambtenaren en hun partner beiden een maand extra vrij geeft - zij het onbetaald. Het experiment duurt tot 2020. Intussen hoopt de regering genoeg data te verzamelen om te beslissen of deze regeling daarna op het hele land van toepassing zou moeten zijn.

Hoeveel wordt uitbetaald tijdens het verlof, en hoe verandert dat gedurende de periode?

Werkende moeders krijgen 16 weken betaald verlof - het salaris is even hoog als normaal - mits het kind een burger van Singapore is.

Wordt kinderopvang gesubsidieerd? Hoeveel kost kinderopvang? 

De opties lopen nogal uiteen in de stadstaat Singapore, waar een gemiddeld maand zeker 700 Singaporese dollar (435 euro) kost. Bij een chiquere opvanggelegenheid gaan de kosten met gemak over de 2.000 Singaporese dollar (1.240 euro) heen.

Elk Singaporees kind krijgt 300 Singaporese dollar aan toeslag voor opvang, mits de instelling op een goedgekeurde lijst staat. Je kunt een aanvraag indienen voor een hogere toelage, maar hoe hoog die uitvalt, hangt af van je inkomen. Als je met z'n tweeën minder dan 7.500 Singaporese dollar (4.600 euro) per mand verdient, kan de kinderopvang helemaal door de staat bekostigd worden.

Hoeveel vrouwen gaan weer aan het werk na een jaar?

Hierover heeft Singapore helaas geen statistieken.

Hoeveel tijd staat er voor vaderschapsverlof?

Werkende vaders, ook als ze ondernemer zijn, mogen aanspraak maken op twee volle weken van vaderschapsverlof. De overheid bekostigt hun loon in deze periode. In overleg met de moeder kunnen ze er ook voor kiezen om in totaal vier weken van hen over te nemen.

-Jessica Lin, Business Insider Singapore


Japan: verlof totdat het kind 12 maanden is.

Foto: Flickr/jamesjustin

Hoeveel verlof mag je nemen vóór de uitgerekende datum? En hoeveel na de bevalling?

Moeders mogen zes weken voorafgaand aan hun verwachte bevalling met verlof gaan of 14 weken als ze een tweeling verwachten.

Acht weken na de bevalling zijn gegarandeerd. Als de artsen akkoord gaan, is een terugkeer naar het werk vanaf zes weken mogelijk.

De zorgperiode begint na de bevallingsperiode en loopt totdat het kind 1 wordt. Een verlenging is mogelijk tot 14 maanden voor beide ouders of 18 maanden voor één.

Hoeveel wordt uitbetaald tijdens het verlof, en hoe verandert dat gedurende de periode?

De hele periode is betaald voor de ouders, maar de bron is verschillend. De werkgever betaalt doorgaans niets aan het verlof. De sociale zekerheid betaalt het salaris als de moeder met zwangerschapsverlof is en de verzekering hoest de lonen op in de tijd van het ouderschapsverlof.

Een ouder ontvangt driekwart van zijn of haar salaris tijdens de eerste zes maanden van het ouderschapsverlof. Daarna gaat die toelage omlaag naar 50 procent. Als het koppel beslist dat de vader na die zes maanden ook verlof neemt, houden beide ouders hun uitkering op driekwart van hun eerdere loon, totdat het kind 14 maanden oud is. Dit om vaders aan te moedigen ook mee te zorgen.

Hoeveel vrouwen gaan weer aan het werk na een jaar?

Niet heel veel. Uit een enquête van het Japanse ministerie van Welzijn bleek dat in 2015 een aandeel van 32 procent van de fulltime werknemers na een jaar weer aan het werk was.

Hoeveel tijd staat er voor vaderschapsverlof?

Vaders hebben recht op 12 maanden vrij, net als moeders, en ontvangen compensatie in die periode. Echter, slechts 2 procent van de vaders die er recht op had, maakte er gebruik van in 2015.

-Shayna Olsan, BI Japan


Nederland: Minimaal 16 weken verlof

Foto: Laurence Griffiths/Getty Images

Hoeveel verlof mag je nemen vóór de uitgerekende datum? En hoeveel na de bevalling?

In Nederland heb je recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Zes weken voordat je bent uitgerekend mag je stoppen met werken. Mocht je dat niet willen, dan kun je tot vier weken voor je uitgerekende datum werken. Dit is wettelijk vastgelegd. De dagen die je niet op hebt genomen in deze periode van twee weken kun je optellen bij je bevallingsverlof.

Wanneer je eenmaal bevallen bent, heb je recht op tien weken bevallingsverlof.

Hoeveel wordt uitbetaald tijdens het verlof, en hoe verandert dat gedurende de periode?

Je krijgt hetzelfde salaris als altijd. Het bedrijf waar je werkt krijgt een toeslag van de overheid tijdens je verlof. Wanneer je studeert of arbeidsongeschikt bent, betaalt de overheid je verlof.

Wordt kinderopvang gesubsidieerd? Hoeveel kost kinderopvang? 

Ja. Afhankelijk van je inkomen krijg je een belastingtoeslag als je kleine naar geregistreerde kinderopvang gaat. De maximale dagopvangtoeslag die je kunt krijgen is 7,18 euro per uur. De meeste kinderopvang kost dan ook ongeveer zeven of acht euro per uur.

Hoeveel procent van de vrouwen gaat na een jaar weer aan het werk?

Volgens het CBS ging in 2014-2015 89 procent van de vrouwen binnen een jaar na de bevalling weer aan het werk.

Hoeveel tijd staat er voor vaderschapsverlof?

Dit is een punt van discussie. De partner heeft recht op twee betaalde vrije dagen. Daarin moet hij/zij ook naar de gemeente om het kind te laten registreren. Daarnaast kan de partner drie dagen onbetaald verlof opnemen.

We zitten middenin de formatie, maar een meerderheid van het demissionair kabinet wil het vaderschapsverlof verlengen. De kans is dus groot dat er iets de komende jaren gaat veranderen.

-Els van Asseldonk, BI Nederland


Italië: Iedere moeder krijgt op zijn minst vijf maanden verlof

Foto: REUTERS/Dominic Ebenbichler

Hoeveel verlof mag je nemen vóór de uitgerekende datum? En hoeveel na de bevalling?

In Italië blijft iedere aanstaande moeder twee maanden voor de bevalling thuis en drie maanden daarna. In sommige gevallen kan een vrouw aan haar dokter vragen om toestemming om tot één maand voor de bevalling door te werken. Dit betekent dat ze één maand meer heeft na de bevalling. Je krijgt 80 procent van het salaris van de overheid (maar meestal vult het bedrijf de overige 20 procent aan). Er zijn ook twee volledig betaalde verlofdagen voor de vader.

Na deze tijd is er nog tien maanden vrijwillig verlof dat ouders kunnen delen (met een maximum van zes maanden voor moeders en zeven voor de partner). Het kan elf maanden worden als de partner op zijn minst drie maanden vrij neemt. Tijdens het vrijwillige verlof (aaneengeschakeld of korte periodes) krijg je 30 procent van je loon, maar slechts voor zes maanden. De andere maanden krijg je geen vergoeding.

Geen enkel bedrijf kan een vrijwillig verlof afslaan en je mag het opnemen in de eerste twaalf jaar van je kind.

Hoeveel wordt uitbetaald tijdens het verlof, en hoe verandert dat gedurende de periode?

De eerste vijf maanden krijg je 80 procent van je salaris (maar je bedrijf vult dit meestal aan tot 100 procent), dan heb je zes maanden voor 30 procent van je salaris. De tijd die je daarna met verlof bent krijg je geen vergoeding.

Wordt kinderopvang gesubsidieerd? Hoeveel kost kinderopvang? 

Mensen die afstand doen van het vrijwillige verlof krijgen zes maanden lang 600 euro per maand. Via belastingvrijstellingen krijg je nog wat steun voor de kosten van kinderopvang. Gezondheidszorg is altijd gratis, maar kinderopvang is best duur.

Hoeveel procent van de vrouwen gaat na een jaar weer aan het werk?

Er zijn geen duidelijke cijfers.

Hoeveel tijd staat er voor vaderschapsverlof?

Twee dagen zijn verplicht en worden betaald. De andere zes of zeven maanden delen ze met de moeder.

-Giuliano Balestreri, Business Insider Italia


Frankrijk: Moeders krijgen 16 weken verlof.

Foto: Christian Hartmann/Reuters

Hoeveel verlof mag je nemen vóór de uitgerekende datum? En hoeveel na de bevalling?

De Franse overheid biedt aanstaande moeders 16 weken verlof, meestal verdeeld in zes weken voor de bevalling en tien daarna. Afhankelijk van je situatie en gezondheid kan dit verschillen. Als je al twee kinderen hebt, wordt het verlof verlengd naar 26 weken: 8 voor de bevalling en 18 na de bevalling. Als je een tweeling verwacht krijg je 34 weken (12 weken van tevoren, 22 erna).

Verwacht je een drieling, dan krijg je 46 weken verlof (24 van te voren, 22 daarna). Sommige bedrijven bieden een langer verlof dan de typische 16 weken.

Hoeveel krijg je tijdens het verlof, en hoe verandert dat gedurende de periode?

Het verlof wordt betaald door de sociale verzekering, ofwel de Sécurité Sociale. Als je een werknemer bent en al een langere periode werkt, dan krijg je - afhankelijk van je vakgebied - een percentage van je salaris tot 3.269 euro per maand of 84,90 euro per dag.

Als je geen werk hebt, dan is het ongeveer 50 procent van je laatste drie loonstrookjes. Er zijn hier veel variaties op afhankelijk van of je een kunstenaar bent, de vrouw van een bakker, of dat je in de gezondheidszorg werkt.

Je verlof stopt na zestien weken. Afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen dat je al hebt, kun je wat extra hulp krijgen van de overheid, ongeveer 400 euro per maand.

Deze periode duurt een jaar en kan twee keer hernieuwd worden als je één of twee kinderen hebt gekregen, totdat ze drie jaar worden. Dit kan vijf keer gedaan worden als je drie of meer kinderen hebt, tot hun zesde verjaardag.

Wordt kinderopvang gesubsidieerd? Hoeveel kost kinderopvang? 

Verschillende instanties bieden financiële steun, afhankelijk van  je inkomen en het aantal kinderen. Bijvoorbeeld: de  nationale overheid en de regionale overheid. Je ook nog eens 50 procent van de kosten voor de kinderopvang aftrekken van de belasting.

Hoeveel procent van de vrouwen gaat na een jaar weer aan het werk?

Volgens een onderzoek uit 2010 was 80 procent van de vrouwen weer aan het werk of op zoek naar een baan binnen negen tot elf maanden na de bevalling.

Hoeveel tijd staat er voor vaderschapsverlof?

Het vaderschapsverlof duurt 11 dagen voor een simpele bevalling en 18 dagen voor meerdere bevallingen. Bovenop de drie dagen die je sowieso krijg voor de bevalling.

-Marie-Catherine Beuth, Business Insider France


Duitsland: Moeders kunnen tot drie jaar familieverlof opnemen

Foto: Shaun Botterill/Getty Images

Hoeveel verlof mag je nemen vóór de uitgerekende datum? En hoeveel na de bevalling?

Vóór: zes weken. Na: acht weken. Dit cijfer gaat naar 12 weken als er meer dan één baby wordt geboren. Dit is verplicht. Daarna kun je gaan werken of familieverlof opnemen. Dit verlof mag drie jaar duren, maar je krijgt slechts één jaar 60 procent van je laatste loonstrookje. Als de vader ook twee maanden met verlof gaat, dan neemt de tijd dat je betaald wordt toe tot 14 maanden.

Hoeveel krijg je tijdens het verlof, en hoe verandert dat gedurende de periode?

Moeders ontvangen 13 euro per dag plus 65 procent van hun laatste salaris.

Wordt kinderopvang gesubsidieerd? Hoeveel kost kinderopvang? 

Kinderopvang wordt in sommige Duitse staten geregeld wanneer het kind ouder is dan twee jaar. Als het kind jonger is, moeten ouders een financiële bijdrage leveren. De hoogte van die bijdrage is hangt af van het inkomen.

Hoeveel procent van de vrouwen gaat na een jaar weer aan het werk?

Ongeveer 43 procent van de vrouwen gaat weer aan het werk na de eerste twee jaar.

Hoeveel tijd staat er voor vaderschapsverlof?

Als de vrouw twaalf maanden verlof neemt, kan een man twee betaalde maanden verlof nemen. Maar, het is ook mogelijk dat de man twaalf maanden verlof neemt en de vrouw twee maanden.

-Matthias Olschewski, Business Insider Deutschland