De economie mag volgend jaar dan iets aantrekken in de meeste provincies, dat leidt niet meteen tot herstel op de arbeidsmarkt.

Een bescheiden herstel in 2014, voorspelt het Economisch Bureau van ING dinsdag in het rapport Visie op regio’s in 2014. De Nederlandse economie groeit volgens de economen ING volgend jaar met 0,5 procent. Ook het Centraal Planbureau komt op dat percentage uit voor 2014.

Groei per provincie

In tien van de twaalf provincies zou de economische groei volgend jaar een plusje laten zien, voorspelt ING. Vooral Flevoland groeit sterk met 1,2 procent; dat komt vooral door de vele jonge gezinnen die er wonen die geld uit blijven geven.

De drie provincies die het meest bijdragen aan het bruto binnenlands product laten ook aardige groei zien. Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant profiteren naar verwachting het meest van de aantrekkende export.

In de drie noordelijke provincies is de groei vrijwel nihil. Dat komt doordat zowel de publieke als de zorgsector er sterk vertegenwoordigd is en in die sectoren wordt bezuinigd.

Ondanks de groei in de meeste provincies, loopt het herstel op de arbeidsmarkt daarbij achter, schrijven de economen van ING. Het economisch bureau denkt net als het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank dat de werkloosheid volgend jaar oploopt in alle delen van het land.

“Vooral in de zorg- en publieke sector verdwijnen in 2014 nog vele duizenden banen, waar de geringe banengroei in bijvoorbeeld de industrie niet tegen opweegt”, aldus ING.

Hoogste werkloosheid in Flevoland en Groningen

Het percentage van de beroepsbevolking dat zonder werk zit, verschilt sterk per provincie. Flevoland en Groningen leiden de dans, met respectievelijk 12,5 en 11,4 procent. Flevoland heeft sinds 2012 het hoogste werkloosheidspercentage, omdat relatief veel jongeren de arbeidsmarkt betreden.

Zeeland is een positieve uitschieter met een verwachte werkloosheid van 6,5 procent volgend jaar.

De werkloosheid neemt in 2014 het sterkst toe in Groningen, Flevoland en Friesland. In de noordelijke provincies gaat een groot aantal banen verloren door de krimpende zorg- en publieke sector.

In absolute zin is in de Randstad de werkloosheid het hoogst: in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht woont bijna de helft van de werkloze beroepsbevolking.

Lees ook

Piekt de werkloosheid nu wel of niet in 2014?

Ondanks de crisis geven we ons leven een 7,8

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl