• Respace uit Hilversum bouwt bestaand vastgoed om tot woningen of kantoorruimte.
  • Het bedrijf gebruikt daarvoor een geautomatiseerd systeem dat elke bestaande ruimte kan transformeren.
  • Dit systeem combineert 3D-scanning, parametrische designsoftware en een gerobotiseerde freestechniek.
  • De onderneming streeft naar een wereld waarin het de norm is om bestaande gebouwen niet te slopen maar ze een nieuwe bestemming te geven.

Bestaand vastgoed ombouwen tot woningen of kantoorruimtes biedt een oplossing voor zowel leegstand als het woningtekort. Het Hilversumse Respace kan dit niet alleen snel maar ook voordelig doen door een innovatief modulair box-in-box-systeem toe passen.

Het bedrijf bouwt meerdere industriële panden en kerken om tot woon- en werkplekken en is bijvoorbeeld ook gevraagd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers om mee te denken over een goede structurele oplossing voor het opvangen van asielzoekers.

Business Insider sprak met medeoprichter en CEO Peter Driessen van Respace over hoe de transformatie van bestaand vastgoed bij kan dragen aan een duurzamere werk- en leefomgeving en de rol die zijn bedrijf daarin speelt.

Hoe werkt jullie systeem precies?

Driessen: “Ons geautomatiseerde systeem kan elke bestaande ruimte transformeren. Dat doen we door een combinatie van 3D-scanning, parametrische designsoftware en een gerobotiseerde freestechniek.”

“Zonder te veel op de technische details in te gaan komt het erop neer dat onze software na een scan van de ruimte razendsnel een nauwkeurig ontwerp kan maken, met behulp van voorgeprogrammeerde data en relaties tussen de verschillende onderdelen. Op het moment dat een ontwerp wordt goedgekeurd, worden de productietekeningen automatisch gegenereerd en gefabriceerd door freesrobots in onze eigen fabriek, van waaruit het als een flat pack naar de projectlocatie wordt verzonden.”

“In tegenstelling tot de modulaire bouw die je tegenwoordig veel ziet, zijn wij door ons parametrische box-in-box-systeem niet gebonden aan vaste maatvoeringen. Zo maken we de transformatie van vrijwel elk gebouw mogelijk. We zeggen zelf wel dat we massa-maatwerk aanbieden.”

Peter Driessen. Foto: Respace

Waarin onderscheidt jullie systeem zich?

“Doordat ons systeem zoveel mogelijk geautomatiseerd is, kunnen we de kosten laag houden. En we kunnen heel snel schakelen.”

“In de bouw denkt men in 4 fases: het schetsontwerp, het voorlopige ontwerp, het definitieve ontwerp en het uitvoerend ontwerp. Dat laatste kost vaak veel tijd, maar omdat onze software zo gedetailleerd is, kunnen wij die slag heel snel maken.”

“In principe zouden wij vanaf de eerste tekening binnen één maand het ontwerp op de projectlocatie kunnen leveren, alleen het hele proces met vergunningen zorgt ervoor dat daar meestal veel meer tijd overheen gaat. Ik denk dat het gemiddeld 1 tot 2 jaar duurt voordat een ontwerp van ons ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dat heeft dus niets te maken met ons systeem, maar met de vergunningstermijnen en de beslissingsprocessen daaromheen.”

Wat is er precies zo duurzaam aan wat jullie doen?

“Transformatie van bestaand vastgoed draagt sowieso bij aan een duurzamere leefomgeving.  Je bespaart niet alleen de impact van de sloop, waarmee ontzettend veel afval wordt bespaard wordt, maar er wordt tijdens een transformatie ook veel materiaal hergebruikt.”

“Daarnaast werken wij niet met staal voor onze constructies maar met Laminated Veneer Lumber (LVL). Dit extreem sterke biologisch verlijmd hout komt uit duurzaam beheerde bossen en slaat een flinke hoeveelheid CO2 in zichzelf op. Ook zijn onze constructies demontabel, waardoor ze kunnen worden hergebruikt of gerecycled.”

“We blijven continu bezig met innovatie op het gebied van duurzaamheid. Zo zijn we nu aan het uitzoeken of we onze eigen duurzame bouwbossen in Nederland kunnen aanplanten, waarmee we ook meteen bijdragen aan een betere waterstand in die gebieden.”

“Verder heb je tijdens de transformatie van een oud gebouw als opdrachtgever ook meteen de mogelijkheid om de milieuimpact van het pand tijdens toekomstig gebruik te verminderen. Door duurzame uitgangspunten vanaf het begin in het ontwerpproces mee te nemen kunnen optimale milieuprestaties worden behaald en blijven kosten van latere aanpassingen de gebruikers bespaard.”

KD Lab in Delft. Foto: Respace


Is dit dé duurzame oplossing voor de bouwsector?

“De bouwwereld is verantwoordelijk voor 30 procent van de mondiale uitstoot van CO2 en iedereen is op zoek naar dé manier om dit terug te dringen. Ik geloof zeker dat wij daar met ons systeem aan bij kunnen dragen.”

“Omdat we de factor arbeid uit het proces halen is ons systeem interessant voor verschillende partijen. We werken met de hele keten samen, van architecten en aannemers tot overheden.”

Hoe zien jullie de toekomst?

“We streven naar een wereld waarin het de norm is om bestaande gebouwen niet te slopen maar ze een nieuwe bestemming te geven door middel van ons parametrisch bouwsysteem. En daar willen we ook anderen mee helpen.”

“Het is onze ambitie om niet alleen zelf die transformaties uit te voeren, maar daar een leidende rol in te nemen. We bouwen aan een platform waar iedereen uit de bouwwereld terecht kan die bij wil dragen aan die duurzame houttransitie. Voor advies maar ook voor materialen. Dat bijvoorbeeld een architect via ons systeem een houten wand kan bestellen voor in zijn ontwerp. Door samen te werken kunnen we écht impact maken en de bouwwereld blijvend verduurzamen.”

Een impressie 'voor' en 'na' van het KD Lab in Delft. Foto: Respace

LEES OOK: De uitstoot van methaan door de agrarische industrie is een serieus milieuprobleem – maar er is ook zicht op slimme technologische oplossingen