Een huisdier kan veel geluk toevoegen aan je leven, maar je moet er wel wat geld voor over hebben. Je staat er misschien niet bij stil, maar als je bijvoorbeeld een kitten aanschaft ben je tot zijn dood al snel 10.000 euro kwijt aan voeding, kattengrit, vlooienmiddelen en inentingen. Wordt je kat ziek, dan lopen de kosten nog sterker op.

Wie zich medische kosten wil indekken kan een zorgverzekering voor dieren afsluiten. De maandpremie hangt af van het soort dier (een hond is duurder dan een kat), zijn leeftijd (hoe ouder des te duurder), gewicht (hoe zwaarder des te prijziger), het ras, de verzekeringstermijn (vijf jaar verzekeren is goedkoper dan een polis van een jaar) en de dekking (basis of uitgebreid).

Het starttarief voor een basispakket is ongeveer 8 euro, voor een jonge kitten. Dit loopt op tot ongeveer 30 euro per maand voor een zware, oude hond. Daarnaast ben je nog poliskosten en assurantiebelasting verschuldigd

Voor die prijs worden dierenartsconsulten en de meeste medische behandelingen terugbetaald, evenals medicijnen. Vaak geldt wel een maximumvergoeding. Voor dure behandelingen, zoals chemotherapie, moet je veelal een aparte verzekering afsluiten. Hetzelfde geldt voor de kosten van een crematie of behandelingen in het buitenland.

Veel uitsluitingen

Het lijkt een heerlijk gevoel van zekerheid te geven, zo’n verzekering. Maar wie de kleine lettertjes leest ontdekt dat soms wel heel veel is uitgesloten. Inentingen en vlooienkuren vallen vaak buiten de dekking, evenals behandelingen bij epidemische ziekten en erfelijke of aangeboren afwijkingen. Hetzelfde geldt voor de kosten voor dieetvoer en voedingssupplementen.

Sommige verzekeraars hanteren nogal vage omschrijvingen voor uitsluitingen, waardoor je het ergste moet vrezen. Pico Bello bijvoorbeeld weigert zijn portemonnee te trekken voor ‘onnodige en overbodige behandelingen of verstrekkingen’. Welke dat zijn laat zij in het midden.

Apart bijverzekeren

Castratie en sterilisatie zijn meestal ook uitgesloten van dekking. Soms worden deze ingrepen slechts gedeeltelijk vergoed. Diverse verzekeraars bieden de mogelijkheid je hond of kat hiervoor apart bij te verzekeren.

Lees ook op Business Insider

Maar sommige partijen hanteren hiervoor een lange looptijd, waardoor het voordeel maar relatief is. De verzekering van Petplan bijvoorbeeld – onderdeel van Unigarant – rekent hiervoor 80 cent per maand voor katten en 2,70 euro voor honden, maar eist wel dat je de verzekering vijf jaar aanhoudt.

Voor een hond betaal je dus in totaal 162 euro en voor een kat 48 euro. Dit is meer dan een castratie van een reu of kater in de meeste gevallen kost: je legt er dan dus op toe. Op de sterilisatie van een teefje of poes boek je wel ‘winst’. Bedenk wel dat je de komende vijf jaar niet alleen aan deze verzekering vastzit, maar ook aan de basisverzekering, want deze zijn aan elkaar gekoppeld.

Keuzemogelijkheden qua termijn

Bij veel verzekeringen kun je kiezen uit een termijn van één of meer jaren. Beide opties hebben voor- en nadelen. Een korte termijn biedt meer flexibiliteit, maar je betaalt wel meer premie.

Een langjarig contract lijkt voordeliger, als je de maandpremies bekijkt. Maar je hond of kat is na afloop wel een stuk ouder geworden, waardoor bij een nieuwe verzekering de premie omhoog schiet.

De eerste jaren kiezen voor een korte termijn en daarna een polis vijf jaar vastzetten is soms het voordeligst

Declaratieregels verschillen

Let bij de keuze van een verzekering ook op de declaratieregels. Deze bepalen namelijk of je je claim ook krijgt uitgekeerd. Pico Bello hanteert op dit vlak vrij extreme voorwaarden. Als verzekeringsnemer ben je verplicht om ‘ruimschoots’ (welke termijn dat is, wordt niet vermeld) voor het nemen van een beslissing over een diagnosestelling of behandeling de verzekeraar schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen. Anders kun je naar je geld fluiten.

Bij een levensbedreigende situatie, waarin snel gehandeld moet worden is dat onuitvoerbaar.

En daarmee ben je er nog niet. Je declaratieformulier moet vergezeld gaan van een extra brief waarin je precies toelicht om welke aandoening het gaat en hoelang deze zich al manifesteert. Bij een ongeval moet je de exacte toedracht vermelden en namen van getuigen noemen. Daarnaast moet je een kopie van de dierenpas meesturen. Dit hele dossier moet je al binnen twaalf weken na de behandeling indienen (terwijl de meeste concurrenten een termijn van een jaar hanteren).

Pico Bello mag vervolgens nog 45 werkdagen wachten met uitbetalen. En van dit bedrag mag zij ‘in bepaalde gevallen’ (niet nader toegelicht) maximaal 25 euro administratiekosten in rekening brengen…

Bemoeienis met behandeling

En wat te denken van de bemoeienis van verzekeraars met de behandeling van je huisdier? Enkele partijen houden zich het recht voor om met jouw dierenarts of –kliniek in conclaaf te gaan over de behandelingen en diagnosestelling.

Ook mogen ze soms een second opinion eisen, zodat je opnieuw met je hond of kat naar een dierenarts kunt. Een enkeling stelt dat ze jou zelfs mag dwingen over te stappen naar een andere dierenarts als ze jouw keuze te duur of niet goed genoeg vinden.

Kosten eigen risico

Het laatste aandachtspunt is het eigen risico. Sommige verzekeraars hanteren een vast bedrag per ingediend declaratieformulier (enkele tientjes); anderen een vast percentage (bijvoorbeeld 20 procent). Mankeert je huisdier weinig, dan is een vast bedrag erg onvoordelig en loont het vaak de moeite niet om een declaratieformulier in te vullen. Moet je hond een zware operatie ondergaan, dan is een vast bedrag juist relatief voordelig.

Bij sommige verzekeraars kun je het eigen risico uitsluiten, maar dan gaat de maandpremie uiteraard wel omhoog.

Een huisdierenverzekering kan zekerheid geven en zijn nut zeker bewijzen als je huisdier plotseling iets mankeert. Maar check wel goed de kosten en polisvoorwaarden. Soms zijn deze echter zo onvoordelig dat het verstandiger is om maandelijks een bedrag opzij te leggen en de kosten zelf op te hoesten.