Het kabinet maakt per direct een einde aan een regeling die geëmigreerde grootaandeelhouders belasting bespaarde.

Wie als aandeelhouder met een aanmerkelijk belang emigreerde, moest in principe belasting betalen over de waardevermeerdering van zijn aandelen in de periode dat je nog in Nederland woonde. Je kreeg daarvoor een zogeheten conserverende aanslag.

Maar je hoefde die aanslag alleen te betalen als de aandelen werden verkocht of meer dan 90 procent van de winstreserves werden uitgekeerd. In alle andere gevallen hoefde je de aanslag niet direct te betalen. Na tien jaar werd de conserverende aanslag zelfs kwijtgescholden.

Die kwijtschelding schaft staatssecretaris Wiebes van Financiën nu af. Bovendien moet je voortaan meteen belasting betalen over eventuele winstuitkeringen, net als de nog in Nederland wonende aandeelhouders.

Met terugwerkende kracht

Wiebes heeft de maatregel met terugwerkende kracht ingevoerd: deze is op 15 september om 15.15 uur ingegaan. Dit om te voorkomen dat grootaandeelhouders nog snel emigreren vóór de regeling in zou gaan.

Bestaande geëmigreerde grootaandeelhouders houden hun huidige voordelen.

De maatregelen heeft grote gevolgen voor de belastingplanning van dga's die emigratie overwogen. Wie bijvoorbeeld tijdens zijn leven een bedrijf heeft groot gemaakt, moet nu bij emigratie over de waardevermeerdering binnen de vennootschap nu belasting betalen. Oppotten, emigreren en niet afrekenen is er niet meer bij.

De maatregel levert de schatkist naar verwachting zo'n 65 miljoen euro op.

Meer weten over de fiscale veranderingen? Z24 organiseert op 1 december a.s. de Belastingbespaardag voor Ondernemers.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl