Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) die een voorlopige aangifte 2014 hebben gedaan en die in dat jaar dividend hebben uitgekeerd, moeten hun aangifte misschien opnieuw indienen.

Het tarief waartegen dividenden (box 2) worden belast, is in 2014 eenmalig verlaagd van 25 naar 22 procent. Dit besluit werd eind 2013 genomen. Echter, voor de Belastingdienst kwam dit besluit te laat om het nog in het aangifteprogramma te verwerken. Daarom accepteerde de fiscus tot voor kort aangiftes waarbij een lager bedrag werd aangegeven.

Dga’s hoefden niet het echte uitgekeerde dividend aan te geven, maar mochten volstaan met 22/25 deel van dat bedrag. Dan komt immers hetzelfde bedrag aan box 2-belasting uit de bus, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld.

Over 10.000 euro aan dividend was je in 2014 aan belasting 22 procent ofwel 2.200 euro verschuldigd. Door in plaats van 10.000 euro slechts 8.800 euro aan te geven (22/25ste deel van 10.000) kom je met een tarief van 25 procent eveneens uit op 2.200 euro.

Accountants niet op de hoogte

Pas op 3 april van dit jaar is de software van de Belastingdienst gecorrigeerd en berekent het programma bij de voorlopige aangifte 2014 het juiste belastingpercentage (22 procent). Lang niet alle belastingconsulenten en accountants zijn daarvan op de hoogte, zo meldt SRA, een landelijk samenwerkingsverband van accountants en adviseurs. In veel voorlopige aangiftes wordt een te laag dividend opgegeven, omdat nog altijd rekening wordt gehouden met het hoge, onjuiste tarief van 25 procent in de software van de fiscus.

De Belastingdienst laat weten dat voorlopige aangiftes 2014 die na 15 maart zijn ingediend en die nog rekening houden met 25 procent beter opnieuw kunnen worden ingediend en dan op basis van het werkelijk uitgekeerde dividend. Daarmee voorkomen zij dat de voorlopige aanslag te laag uitpakt en dat zij een naheffing krijgen waarover zij mogelijk belastingrente moeten betalen.

Overigens biedt de Belastingdienst haar excuses aan voor de gebrekkige communicatie over dit onderwerp.

Paul van der Kwast is financieel planner en lid van de Vereniging Onafhankelijke Financieel Planners. Voor Z24 volgt hij de fiscale ontwikkelingen op de voet. Ook schrijft hij tweewekelijks een column over personal finance.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl