Uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van de OESO blijkt dat Nederlandse pensioenfondsen relatief een hoge opbrengst behalen met hun beleggingen.

In 2016 behaalden de Nederlandse fondsen een gemiddeld reëel rendement van 7,2 procent. Dit is het beursrendement gecorrigeerd voor de inflatie. Binnen het samenwerkingsverband van 35 OESO-landen scoren alleen Polen (8,3 procent) en Ierland (8,1 procent) hoger.

Ook qua langjarige gemiddelden doen de Nederlandse pensioenfondsen het goed ten opzichte van de overige OESO-landen, en overigens ook de rest van de wereld.

In de grafiek hieronder staat een overzicht van de gemiddelden van OESO-landen over de afgelopen vijf en tien jaar, waaruit blijkt dat Nederlandse beleggingen op reële rendementen (gecorrigeerd voor inflatie) konden rekenen van respectievelijk 6,7 en 3,8 procent.

(klik voor uitvergroting)

Rendement pensioenfondsen OESO-landen

Lage rente

De OESO meldt dat verliezen als gevolg van de financiële crisis in vrijwel alle landen zijn terugverdiend. Wel blijven de lage rentes druk uitoefenen op het rendement van obligaties binnen de beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen.

Er zijn dan ook zorgen dat pensioenfondsen in toenemende mate hun heil zoeken in meer risicovolle beleggingen om hogere rendementen te behalen en aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

Eerder dit jaar gaf ECB-president Mario Draghi al toe dat beleid van de Europese Centrale Bank om de rente extreem laag te houden, slecht is voor de (Nederlandse) pensioenfondsen.

Buitenlandse investeringen

Pensioenfondsen zijn regelmatig onderwerp van felle discussies vanwege (dreigende) kortingen op pensioenuitkeringen en dekkingsgraden die onder druk staan in een verder vergrijzende maatschappij. Vorige week riep minister Kamp van Economische Zaken pensioenfondsen nog op om meer in Nederland te beleggen.

Nederlandse pensioenfondsen beleggen inderdaad verreweg het grootste deel van hun vermogen in het buitenland, blijkt ook uit onderstaand overzicht uit het nieuwe OESO-rapport.

Maar gelet op de hoge rendementen die Nederlandse pensioenfondsen halen, lijken ze vooralsnog aan hun zijde te hebben wat betreft de internationale spreiding van hun beleggingen.

(klik voor uitvergroting)