TECHNISCHE ANALYSE – Sinds de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten is het positieve momentum op de aandelenmarkten teruggekomen. Houdt deze trend in Europa aan en waar liggende risico’s?

De stemming op de wereldwijde financiële markten is dit jaar tot dusverre goed gebleven. De markten zijn niet uit hun evenwicht geraakt door politieke risico’s zoals onvoorspelbaarheid in de Verenigde Staten en problemen in Frankrijk, Italië en Griekenland.

De markten worden ondersteund door een gunstige macro-economische ontwikkeling en verbeterende bedrijfsresultaten. Onder die omstandigheden is er voor centrale banken geen reden om af te wijken van de gekozen beleidslijnen.

Ik verwacht dat de Amerikaanse centrale bank zal doorgaan met het (licht) verhogen van de rente en de Europese Centrale Bank met het opkopen van obligaties. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de meeste aandelenmarkten een goede jaarstart hebben laten zien en de brede STOXX Europe 600-index circa 3 procent hoger staat.

Stoxx Europe 600: opgaande trend

Zien we dat terug in de grafiek? Het antwoord daarop is ja!

Onderstaande grafiek laat zien dat de Stoxx Europe 600-index sinds 2009 in een opgaande trend zit. Het is af en toe wel behoorlijk schrikken met stevige correcties zoals in 2011, 2015 en begin 2016.

Maar gedurende 2016 is de index twee keer door de opgaande trendlijn opgevangen en dat is een sterk signaal. De uitbraak boven de 350 punten was vervolgens het startschot voor deze index om hogere koersen op te zoeken en de opwaartse trend te vervolgen.

Lees ook op Business Insider

(klik op grafiek voor uitvergroting)

Beurzen bewegen altijd zigzaggend, dus houd wel rekening met tussentijdse correcties. Maar zolang de opgaande trendlijn intact is lijken hogere koersen waarschijnlijk en denk ik dat de oude recordstanden in beeld zullen komen.

Mocht de opgaande trendlijn neerwaarts worden doorbroken wordt het beeld neutraal en dus tijd om deze visie aan te passen. Onder de 300 punten zal het beeld naar negatief draaien en wordt het een heel ander verhaal.

De risico’s zijn vooral politiek

Eventuele risico’s liggen in mijn optiek vooral bij de politiek. In Frankrijk en in Nederland kunnen de verkiezingen tot grote veranderingen leiden in de politieke verhoudingen. In Duitsland lijkt op dit moment een dergelijke ingrijpende wijziging wat minder waarschijnlijk. Maar de ervaring leert dat het snel kan veranderen.

In Frankrijk lijkt de positie van de rechtse kandidaat François Fillon ernstig verzwakt door corruptieschandalen, iets wat feitelijk ook geldt voor Marine Le Pen, maar die schijnt daar veel minder last van te hebben.

Dan hebben wij in het zuiden van Europa ook nog de nodige problemen. De meningen zijn verdeeld over de grote schuldenlast van Griekenland en hoe dat kan worden opgelost. De roep om schuldverlichting klinkt steeds luider, maar wekt de nodige weerstand op bij de financiers. Een definitieve oplossing lijkt voor nu nog ver weg.

Laten we vooral Italië niet vergeten, de grote overheidsschuld en problemen in de financiële sector lijken nog verre van opgelost en kunnen vervroegde verkiezingen ook nog voor de nodige verassingen zorgen.

Aan de andere kant van de oceaan kan in de VS kan de mogelijke budgettaire uitgaven een initiële ‘boost’ aan de economie geven, maar maak ik me wel zorgen over het dreigende protectionisme en de mogelijke gevolgen hiervan.

Goede vooruitzichten, maar let op de politiek

Indien de bovengenoemde risico’s niet ontsporen, verwacht ik dat de STOXX Europe 600 de oude recordstanden zal gaan bereiken. Niet in één rechte lijn, maar elke terugval zie ik als een koopkans zolang dus de opgaande trendlijn intact blijft. Ik denk dat de fundamentele omstandigheden voor aandelen degelijk blijven en ook dat de rente relatief laag zal blijven.

De rente zal waarschijnlijk wel oplopen, maar niet heel sterk. Vooral omdat overheden met grote schuldposities dan in de problemen zouden komen en het huidige economische herstel weer zou kunnen ontsporen. Kortom: goede economische vooruitzichten, maar let wel op de politiek.

Michael Nabarro is beleggingsspecialist bij ABN Amro MeesPierson Private Banking. Michael’s financiële carrière begon in 1989 en sindsdien is hij actief betrokken bij het adviseren van particuliere en professionele relaties, voornamelijk partijen met een actieve beleggingsstijl. Zijn columns zijn niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.