In deze 16 landen is de ongelijkheid tussen man en vrouw het grootst – Nederland scoort ook dramatisch

ongelijkheid, man en vrouw

Voor het eerst sinds het World Economic Forum (WEF) in 2006 de ongelijkheid tussen man en vrouw is gaan meten is de zogeheten Global Gender Gap groter geworden.

De index die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen wereldwijd meet staat nu op gemiddeld  68 procent, op een schaal van 0 tot 100 procent. Bij 100 procent is volgens het WEF sprake van volledige gelijkheid en is de maatschappelijke kloof tussen man en vrouw gedicht. Het slechtst presterende (Jemen) haalt overigens nog altijd een score van 52 procent.

Er wordt gekeken naar vier sleutelsectoren: gezondheid, opleiding, politieke en economische participatie.

Nederland heeft een flinke duikeling gemaakt op de lijst. Het minst ongelijke land ter wereld is IJsland met een score van 88 procent. Nederland is flinke gezakt: we stonden vorig jaar nog 16e maar zijn nu gezakt naar de 32e plaats, met een score van 74 procent.

Alleen op het gebied van onderwijs en leerresultaten doet Nederland het goed, op de andere gebieden is er nog veel werk aan de winkel, beaamt de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven, tegenover ANP:

“Mooi dat in het onderwijs de kansen voor mannen en vrouwen gelijk zijn maar het gaat mis als ze de arbeidsmarkt betreden. “Het is inderdaad zo dat er nog altijd te veel ongelijkheid is qua inkomen. En daar is geen enkel goed argument voor te bedenken.”

Naast IJsland zijn de landen met de minste ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn naast Noorwegen en Finland. En op de vierde plaats verrast Rwanda.

Lees ook op Business Insider

Maar het gaat niet overal beter. In 60 landen ging de situatie afgelopen jaar achteruit. Dit zijn de 16 landen waar de ongelijkheid tussen man en vrouw het grootst is:


16. Koeweit — 0,628. Dit land heeft de laatste 50 jaar geen vrouwelijk staatshoofd gehad en slechts 3,1% van de parlementariërs is vrouw. Positief is wel dat steeds meer vrouwen doordringen tot het middelbaar en hoger onderwijs.

16-kuwait-0628-this-country-has-not-had-a-single-year-in-the-last-50


15. Qatar — 0,626. Dit land heeft drie keer zoveel mannelijke dan vrouwelijke professionals en techneuten en geen vrouwen in het parlement.

15-qatar-0626-this-country-has-three-times-as-many-men-than-women


14. Turkije — 0,625. De overgrote meerderheid van de bestuurders en managers in dit land is man, er zijn ook nauwelijks vrouwelijke ministers. Wel schrijft de wet gelijke betaling voor mannen en vrouwen voor.

14-turkey-0625-the-vast-majority-of-legislators-senior-officials


13. Mauritanië — 0,614. De wet in dit land verplicht niet tot gelijke betaling tussen mannen en vrouwen voor vergelijkbaar werk. Vrouwen hebben ook niet dezelfde rechten als mannen in het huwelijk of na een scheiding.

13-mauritania-0614-the-law-in-this-country-does-not-require-men


12. Ivoorkust — 0,611. Er is de laatste 50 jaar geen vrouwelijk staatshoofd geweest in dit land. Wel hebben vrouwen meer bedrijfjes dan mannen en zijn er meer afgestudeerde vrouwelijke juristen.

12-cote-divoire-0611-there-has-not-been-a-female-head-of-state


11. Egypte — 0,608. Dit land heeft geen anti-discriminatiewetgeving als het aankomt op het aannemen van vrouwen en de wet schrijft ook geen gelijke betaling voor. Mannen en vrouwen hebben ook geen gelijke rechten in het huwelijk of na een echtscheiding.

11-egypt-0608-this-country-does-not-have-non-discrimination-laws


10. Jordanië — 0,604. Dit land heeft bijna geen vrouwelijke ministers en vrouwen hoeven volgens de wet ook niet evenveel betaald te krijgen als mannen. Vrouwen hebben pas sinds 1974 stemrecht.

10-jordan-0604-this-country-has-almost-no-women-working-in-ministerial-positions


9. Marokko — 0,598. Dochters hebben geen recht op een erfenis in dit land en er is nog nooit een vrouwelijk staatshoofd geweest.

9-morocco-0598-daughters-do-not-have-inheritance


8. Libanon — 0,596. Mannen en vrouwen hoeven volgens de wet niet gelijk betaald te worden en dochters hebben geen recht op een erfenis. Er zijn nauwelijks vrouwelijke parlementariërs of ministers.

8-lebanon-0596-the-law-in-this-country-does-not-mandate-equal-pay


7. Saoedi-Arabië — 0,584. Vrouwen konden pas in 2015 voor het eerst stemmen en zich kandidaat stellen voor gemeentelijke verkiezingen. Dit jaar werd ook duidelijk dat e voor het eerst zelf mogen gaan autorijden.

7-saudi-arabia-0584-women-were-only-allowed-to-vote-and-stand


5. Mali — 0,583. Dit land heeft geen anti-discriminatiewetgeving voor het aannemen van vrouwen en mannen en vrouwen hoeven ook niet gelijk betaald te worden. Dochters hebben maar deels recht op erfenissen en vrouwen hebben ook maar gedeeltelijk rechten op het gebruik, controle en eigendom van land.

5-mali-0583-this-country-does-not-have-non-discrimination-laws


5. Iran — 0,583. Vrouwen hebben slechts beperkt toegang tot financiële diensten in dit land en ook maar gedeeltelijk recht op eigendom en controle van land en bezittingen.

5-iran-0583-women-only-have-partial-access-to-financial-services


4. Tsjaad — 0,575. Vrouwen in dit land zijn minder geletterd en opgeleid dan mannen en er is nog nooit een vrouwelijk staatshoofd geweest.

4-chad-0575-women-in-this-country-are-much-less-likely-to-be-literate


3. Syrië — 0,568. De overgrote meerderheid van de werkenden en mensen met politieke macht is man. De wet schrijft geen gelijke betaling voor en dochters hebben geen recht op een erfenis.

3-syria-0568-the-vast-majority-of-the-labour-force


2. Pakistan — 0,546. Dit land heeft geen anti-discriminatiewetgeving voor het aannemen van vrouwen en schrijft ook geen gelijke betaling voor. Toch is er wel ooit een vrouwelijk staatshoofd geweest, Benazir Bhutto, zij werd in 2007 vermoord.

2-pakistan-0546-this-country-does-not-have-non-discrimination-laws


1. Jemen — 0,516. Dit land heeft geen vrouwen in het parlement en heeft nooit een vrouwelijk staatshoofd geweest. De wet schrijft geen gelijke betaling voor en vrouwen hebben maar beperkt toegang tot financiële diensten.

1-yemen-0516-this-country-has-no-women-in-parliament

LEES OOK: Dit zijn de 100 meest invloedrijke vrouwen ter wereld

[gravityform id="72" title="false" description="false" ajax="true"]