Waar hopen de rijken zich op? Europese landen met speciale fiscale regelingen voor vermogenden scoren hoog op de wereldranglijst.

Rijkdom kun je meten door te kijken wat alle inwoners van een land in een jaar produceren, het zogenoemde nationaal inkomen. Maar je kunt ook kijken naar individuele rijkdom: dus wat burgers bezitten aan beleggingen, huizen en spaargeld minus hun schulden.

Onderzoeksbureau New World Wealth stelde op basis van de netto vermogenswaarde van individuen een lijstje samen van de tien ‘rijkste landen’ ter wereld. Op basis van de rijkdom per inwoner ziet de dinsdag gepubliceerde ranglijst er als volgt uit.

Opvallend is dat  de top drie van individueel vermogen per hoofd van de bevolking wordt gedomineerd door drie Europese landen: Monaco, Liechtenstein en Zwitserland. Niet toevallig landen die bekend staan om hun vriendelijke fiscale behandeling van vermogende individuen.

Inwoners van Monaco betalen bijvoorbeeld geen inkomstenbelasting, wat tal van internationale rijken aantrekt. Het gemiddelde vermogen per inwoner ligt op ruim 1,5 miljoen dollar.

De onderzoekers van New World Wealth merken op dat de toptienpositie van het Verenigd Koninkrijk vooral te danken is aan de waarde van onroerend goed. Wat dat betreft wordt het interessant om te volgen wat de gevolgen van de Brexit zijn voor met name de huizenmarkt in Londen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl