ANALYSE – Het Nederlandse arbeidsrecht geeft werknemers bescherming bij ontslag. Mocht het toch tot een beëindiging komen, dan heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding. Dit recht kan je verspelen, maar dan moet je het wel heel bont maken, want de werknemer geniet ruime bescherming.

In een recente zaak rond een personeelsmanager bij een kinderopvangbedrijf oordeelde de rechter dat de werknemer door het delen van vertrouwelijke e-mails verwijtbaar handelde en geen recht had op een ontslagvergoeding.

Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten van AMS Advocaten licht de beslissing van de rechtbank toe.

Onenigheid tussen personeelsmanager en directeur

A werkt sinds 2004 als personeelsmanager bij Kinderopvang Dikkie Dik. Zij maakt ook onderdeel uit van het managementteam (MT). In 2015 geeft ze aan niet meer zo tevreden te zijn op het werk.

In 2016 ontstaat onenigheid tussen A en de directeur. Hij heeft tegen haar advies in een andere manager een contract voor onbepaalde tijd heeft gegeven. A is geïrriteerd en stuurt de e-mailcorrespondentie tussen haar en de directeur over deze manager naar de overige MT-leden.

Het Management Team stelt vast dat dit gedrag niet acceptabel is. Het vertrouwen in de directeur wordt hierdoor aangetast en er ontstaat een onveilige bedrijfscultuur, waarbij in vertrouwen verzonden e-mails niet veilig blijken.

Na een gezamenlijke coach-sessie dit jaar barst de bom. A krijgt pittige feedback over haar functioneren. In een e-mail aan de directeur vraagt zij of hij van mening is dat haar slechte onderlinge relaties met collega’s een goede samenwerking in de toekomst in de weg staan.

De directeur reageert door te stellen dat A inhoudelijk goed functioneert en de slechte onderlinge relaties wellicht nog te verbeteren zijn. A moet zich dan wel 100 procent inzetten om haar gedrag (met name haar communicatieve en sociale vaardigheden) te veranderen.

A reageert op deze e-mail van de directeur door deze aan alle leden van het Management Team te sturen. Ze geeft hierbij aan totaal ondersteboven te zijn van zijn e-mail en helaas afscheid te moeten nemen van Dikkie Dik.

Ontbinding arbeidsovereenkomst...geen transitievergoeding

De kinderopvang verzoekt via de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsrelatie. Het doorsturen van de vertrouwelijke e-mails is volstrekt ontoelaatbaar. Dit maakt een terugkeer op de werkvloer onmogelijk. Ook al omdat A zelf heeft aangegeven dat een goede samenwerking niet meer mogelijk is.

De advocaat van A stelt dat er geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid omdat A niet verwijtbaar heeft gehandeld en er ook geen verstoorde arbeidsrelatie is. De eventueel aanwezige verstoorde arbeidsverhouding is vooral de schuld van de werkgever. Mocht de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden, dan heeft A in ieder geval recht op een transitievergoeding.

De kantonrechter concludeert dat A het al jaren niet naar haar zin heeft bij de werkgever. Daarnaast heeft zij twee keer vertrouwelijke e-mails aan alle leden van het Management Team verzonden, terwijl dit na de eerste keer al als ‘onacceptabel’ was beoordeeld.

Dit handelen is volgens de rechter verwijtbaar. De reactie van de directeur is A kennelijk in het verkeerde keelgat geschoten, maar objectief gezien niet schofferend. De arbeidsovereenkomst wordt dus ontbonden.

Door tegen de afspraken in vertrouwelijke e-mails door te sturen, is het vertrouwen geschonden en is A de werkgever onwaardig geworden, oordeelt de rechter.

Ondanks medewerking van de directeur koos A er ook in tweede instantie voor alle leden van het Management Team te berichten over vertrouwelijke informatie. Hiermee heeft A ernstig verwijtbaar gehandeld en geen recht op een transitievergoeding.

Sander Schouten is onder meer advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht bij AMS Advocaten.