De werkloosheid in Nederland bereikt in februari 2014 een piek van bijna 700.000 werklozen. Sindsdien daalt het aantal mensen zonder betaald werk gestaag.

Maar de afgelopen drie maanden is sprake van een kleine stijging. Het is voor het eerst na oktober 2015 dat de werkloosheid gemiddeld over drie maanden toeneemt.

Vanaf maart kwamen er gemiddeld 2000 werklozen per maand bij, tot een totaal van 313.000. Daarmee komt de werkloosheid uit op 3,4 procent van de beroepsbevolking. Dat was in mei nog 3,3 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag (CBS).

Er is nog wel een lichte daling van het aantal ww-uitkeringen. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind juni 243.000 lopende ww-uitkeringen. Dat is een daling van 3,2 procent ten opzichte van de voorgaande maand.

In alle beroepsgroepen was er sprake van aan afname, waarbij het aantal ww-uitkeringen bij de pedagogische beroepen het sterkst daalde.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 12.000 per maand toegenomen. In juni waren er in totaal 9 miljoen werkenden.

Lees ook op Business Insider

4,1 miljoen Nederlanders werken niet

In totaal hadden 4,1 miljoen mensen om verschillende redenen geen werk. Dat zijn naast werklozen bijvoorbeeld personen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Wat betreft de vraag naar werk zijn er grote verschillen per sector. In sommige sectoren is nog steeds sprake van grote tekorten, omdat bedrijven lastig aan gekwalificeerd personeel kunnen komen. Dit geldt onder meer voor sectoren als de handel, zakelijke dienstverlening, zorg en industrie.

LEES OOK: Voor de hoogte van je WW-uitkering kijkt het UWV naar je sv-loon, maar wat is dat eigenlijk?