De opbrengsten van giro 555 vallen dit jaar misschien wat tegen, Nederlanders blijven gulle gevers aan goede doelen in vergelijking met andere Europeanen. Belgen en Fransen zijn relatief gierig.

De geefbereidheid is traditioneel groot in Nederland. Ook de week voor Kerst zal het weer geld regenen op de Grote Markt van Haarlem waar drie 3FM dj’s met Serious Request een beroep onze vrijgevigheid doen.

Maar voordat we onszelf tot Europees donatiekampioen dopen: we zijn niet het gulste volk van Europa. Althans, volgens cijfers van het Amerikaanse Legatum Institute, dat wereldwijd data verzamelt om een welvaartsindex te maken.

Op de vraag in de enquête voor 2012 of je de afgelopen maand geld had gegeven aan een goed doel antwoordde 69,2 procent van de Nederlanders ‘ja’. Bij de Ieren en de Britten lagen die percentages nog hoger, op respectievelijk 70,2 en 72.9 procent. De gemiddelde wereldbewoner beantwoordt de vraag in iets meer dan 28 procent van de gevallen bevestigend.

2004: tsunami Zuid-Oost Azië

opbrengst giro 555: 208 miljoen euro

2010: Aardbeving Haïti
opbrengst giro 555: 111 miljoen

2013: oorlog in Syrië
opbrengst giro 555: 4,9 miljoen euro

2013: Orkaan Filipijnen
opbrengst giro 555: 34 miljoen euro (op 10-12)

Bron: Samenwerkende hulporganisaties

 

Socialisme maakt slechte donateurs

Je zou verwachten dat hoe rijker het land is, hoe guller de bevolking, maar die regel gaat lang niet altijd op. Zo zijn Fransen en Belgen - wie is hier nou gierig? -behoorlijk op de centen. Ook Finnen, bepaald geen armoedzaaiers, zijn krenterig.

Van een echte noord-zuid tegenstelling is ook geen sprake. De Italianen zijn bijvoorbeeld redelijk gul, guller dan de Duitsers bijvoorbeeld. Ook zit er weinig overlap met bijvoorbeeld godsdienst: het is niet zo dat overwegend protestante naties guller zijn dan katholieke of omgekeerd.

Een van de weinige trends die je kunt zien: socialisme lijkt funest voor goede doelen. In vrijwel het gehele voormalige Oostblok is het animo om geld te doneren bijzonder laag. Het is ook wel enigszins verklaarbaar, want als de staat  claimt voor iedereen te zorgen, dan hoef jij toch niet bij te springen?

Fig. : Percentage volwassenen dat 'ja' antwoorde op de vraag of hij of zij de afgelopen maand geld gedoneerd had aan een goed doel.

 

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl