De Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico’s van de gaswinning in Groningen. Alle partijen in de Kamer steunen het voorstel van GroenLinks voor een zogenoemde parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument dat het parlement ter beschikking heeft.

De overheid sloot jarenlang de ogen voor de risico’s die kleven aan de gaswinning. Die veroorzaakte tal van aardbevingen in het winningsgebied, waardoor duizenden huizen en andere gebouwen beschadigd raakten. Pas vorig jaar besloot het kabinet op termijn helemaal te stoppen met het oppompen van gas in Groningen.

Kamerleden Tom van der Lee (GroenLinks) en Henk Nijboer (PvdA) stelden in december al voor een parlementaire enquête te houden over de gang van zaken. De coalitiepartijen hielden de boot toen nog af omdat zo’n diepgravend onderzoek de aandacht zou kunnen afleiden van de schadeafhandeling en de versterking van onveilige gebouwen in Groningen.

Van der Lee heeft het voorstel in overleg met de regeringspartijen aangepast. Pas als de schadeafhandeling en de versterking van de meest risicovolle woningen goed op gang zijn gekomen, zal de parlementaire enquête in gang worden gezet. Betrokkenen kunnen daarin verplicht en onder ede worden gehoord.

“Terwijl heel Nederland profijt heeft gehad van de opbrengst van de gaswinning, zitten veel Groningers nog dagelijks met schade of in nog niet versterkte huizen en leven velen van hen in grote onzekerheid”, aldus Van der Lee. Hij is blij dat betrokken personen, bedrijven en instanties zich nu in het openbaar moeten verantwoorden.

Zijn PvdA-collega Nijboer vindt een enquête noodzakelijk "gezien de ernst van de situatie in Groninge". Matthijs Sienot van regeringspartij D66 spreekt van "een belangrijke stap om het vertrouwen van de Groningers proberen terug te winnen". Volgens hem zijn rond de gaswinning "grove fouten'' gemaakt die grondig moeten worden onderzocht.

Meer over de gaswinning in Groningen: