Bij alle discussies over de groei van Schiphol wordt te weinig gekeken naar veiligheid.

Met die kritiek komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid woensdag.

“Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico’s accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden”, aldus de Onderzoeksraad.

Die zegt ook dat een “principiële discussie” over de toekomst van Schiphol onvermijdelijk is.

De Onderzoeksraad had in april vorig jaar ook al gewaarschuwd. Schiphol is zo complex geworden dat de “grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer” in zicht komen, zei de raad toen. Dat komt onder meer door het ontwerp: start- en landingsbanen die elkaar kruisen.

Tik op de vinger voor ministerie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat krijgt een tik op de vingers. Dat gaat voorbij aan de waarschuwing van vorig jaar en heeft een “eenzijdige nadruk”, aldus de Onderzoeksraad.

Gemeenten laten huizen bouwen bij het vliegveld, wat zorgt voor nieuwe risico’s, zonder dat ze de gevaren hebben laten onderzoeken. Betrokkenen zijn “er niet voldoende van doordrongen” dat het anders moet.

Lees ook op Business Insider

De Onderzoeksraad zegt dat de gevaren “reëel en actueel” zijn en wijst erop dat er onlangs een paar van zulke incidenten zijn geweest. Zo kwamen eind maart twee vliegtuigen dicht bij elkaar: een toestel wilde landen op de Zwanenburgbaan, maar moest een doorstart maken en steeg weer op, terwijl een ander vliegtuig net was vertrokken vanaf de Kaagbaan.

Minister: veiligheid voor Schiphol voorop

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) stelt dat de aanbevelingen om de veiligheid op Schiphol te verbeteren door de overheid en inspectie, en ook snel door de sector moeten worden opgepakt.

Voordat er sprake kan zijn van groei, moet de veiligheid geborgd zijn, vindt ook de bewindsvrouw: de veiligheid van de luchtvaart en van Schiphol en omgeving staat voorop.

Volgens de minister mag de OVV er op rekenen dat “wij met grote voortvarendheid aan het werk met zijn met de aanbevelingen van de raad voor maatregelen die overheid en inspectie moeten nemen.” De minister begrijpt dat de raad op de voet volgt welke maatregelen er worden genomen en wil zien dat “we de benodigde stappen zetten”.

De minister zal verder de sector er op aanspreken dat de sector en Schiphol het advies van de OVV ter harte nemen en er werk van maken.

Van Nieuwenhuizen wijst verder op het komende advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) over bouwen en vliegen. “Voorstellen die de ORS na de zomer zal doen voor de ontwikkeling van Schiphol na 2020 zijn alleen bespreekbaar als dit ook veilig kan.”