Eenverdieners zijn de laatste jaren relatief een stuk meer belasting gaan betalen.

En volgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt hun belastingdruk komende tijd waarschijnlijk alleen maar verder op, terwijl die voor tweeverdieners is gedaald.

In een nieuw rapport, dat donderdag is verschenen, vraagt het belangrijke adviesorgaan van het kabinet zich af of dat wel rechtvaardig is.

Dat het aantal tweeverdieners met kinderen stijgt, komt mede door het fiscale beleid, schrijft het CPB.

In 2017 betaalden eenverdieners bij hetzelfde huishoudinkomen meer belasting dan tweeverdieners. Dit geldt met name voor eenverdieners met kinderen:

De belastingdruk op eenverdieners zal in de toekomst verder toenemen, en de belastingdruk op tweeverdieners zal verder afnemen. Berekeningen wijzen uit dat de belastingdruk voor eenverdieners in de toekomst zelfs hoger wordt dan die voor tweeverdieners.

Dit laatste is opmerkelijk, zegt het CPB. Eenverdieners hebben immers een lager bruto-inkomen. Ook als gekeken wordt naar wat efficiënt is, dan loopt het huidige fiscale beleid tegen de grens aan, constateert het bureau. “Een hogere belasting voor eenverdieners met jonge kinderen kost de overheid inmiddels zelfs geld.”

Kindgebonden budget

Het CPB noemt ook enkele manieren om de belastingdruk voor eenverdieners wat te verlagen. Dat zou kunnen door een verhoging van het kindgebonden budget of het introduceren van een overdraagbare algemene heffingskorting voor stellen met jonge kinderen.

Daarnaast zou de belastingdruk bij tweeverdieners opgeschroefd kunnen worden door een verlaging van de combinatiekorting of de kinderopvangtoeslag. Het CPB merkt wel op dat al deze maatregelen ten koste gaan van de arbeidsdeelname en economische zelfstandigheid van vooral vrouwen.

Het afgelopen decennium stond het fiscale beleid in Nederland erg in het teken van juist het vergroten van die twee zaken. De keerzijde hiervan is echter dat de verschillen in inkomen tussen een- en tweeverdieners zijn opgelopen, zegt het CPB.