D66 denkt dat misschien 1 miljard euro extra bezuinigd moet worden om de 3 tot 5 miljard ruimte te hebben die nodig is om het belastingstelsel te herzien. D66-Kamerlid Wouter Koolmees zei dat woensdag in een Tweede Kamerdebat over de economie.

Koolmees werd in het debat hard aangevallen door de PvdA, GroenLinks en de SP. Zij verweten D66 dat de fractie misschien wel 13 miljard euro extra wil bezuinigen, zonder te willen zeggen waar dat geld vandaan moet komen en welke groepen burgers daaronder gaan lijden.

Softdrugs reguleren

Koolmees verweet zijn critici bangmakerij en ontkende dat zijn partij 13 miljard wil bezuinigen. Hij rekende voor dat misschien 1 miljard extra gesneden moet worden in de overheidsuitgaven. Dat kan door de inflatiecorrectie bij de ministeries niet toe te passen en door softdrugs te reguleren, wat ook geld oplevert. D66 wil niet aan de salarissen van overheidspersoneel tornen. Die mogen na jaren van stilstand weer iets omhoog.

Het debat kreeg al snel het karakter van een verkiezingsdebat toen PvdA-Kamerlid Henk Nijboer Koolmees interrumpeerde voordat die goed en wel was begonnen. Nijboer eiste duidelijkheid: waar gaat D66 op bezuinigen? Koolmees noemde Nijboers optreden pathetisch en verweet hem paniekzaaierij. Nijboer noemde de standpunten van D66 en CDA, dat ook extra wil bezuinigen, onthutsend.

Anders dan D66 vinden ook de andere ‘constructieve’ oppositiepartijen – de ChristenUnie en de SGP – dat het kabinet dit jaar niet nog eens extra bezuinigingen moet aankondigen.

VVD: kabinet ligt voor

VVD-Kamerlid Anne Mulder zei in het debat dat het kabinet met de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) van vorige week voor ligt op het schema om het begrotingstekort terug te dringen. Die ruimte is 0,7 procent, wat ongeveer neerkomt op 4,5 miljard euro.

Een deel van dat bedrag zal opgaan aan het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Wat overblijft wil het kabinet inzetten om de lasten te verlichten bij de eerste stap van de herziening van het belastingstelsel.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl