• Het kabinet heeft Limburg na een crisisberaad officieel tot rampgebied verklaard, waardoor mensen met schade kunnen rekenen op hulp van de overheid.
  • De Maas heeft zijn hoogste stand bereikt en het waterpeil is niet hoger gekomen dan werd verwacht.
  • Op tal van plekken in Limburg gelden noodverordeningen om te voorkomen dat ramptoeristen naar de gevolgen van de watersnood komen kijken.

Na een crisisberaad heeft het kabinet besloten Limburg officieel tot rampgebied te verklaren, aldus demissionair premier Mark Rutte. Dit betekent dat de ‘Wet tegemoetkoming bij schade’ van toepassing is, die bepaalt dat mensen met schade die de verzekering niet dekt, ook bij de rijksoverheid kunnen aankloppen.

Hoe de Wet tegemoetkoming schade door rampen precies wordt toegepast, moet nog nader worden uitgewerkt, zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). “Maar we willen het signaal afgeven dat Limburg er niet alleen voorstaat, ook niet financieel.”

Van Veldhoven bracht donderdag een bezoek aan Limburg en vrijdagmiddag gaat Rutte er ook zelf naartoe. Hij gaat kijken “in streken waar het komende dagen spannend wordt”. Hij roept anderen juist met klem op dat niet te doen. “Er is daar geen behoefte aan pottenkijkers en ramptoerisme.”

Ook vrijdag gelden nog op tal van plekken in Limburg noodverordeningen. Dit om te voorkomen dat ramptoeristen naar de gevolgen van de watersnood komen kijken.

De noodverordeningen zijn onder meer afgekondigd voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roermond. "Kom niet naar de rampgebieden en houd wegen vrij voor hulpdiensten", is het devies. Een noodverordening zorgt ervoor dat de burgemeester en gezagsdragers snel kunnen optreden als er wanordelijkheden dreigen. Zo zijn bijvoorbeeld kijkers snel uit rampgebieden te zetten.

Hoogste stand Maas bereikt, net geen doemscenario

De Maas heeft afgelopen nacht zijn hoogste stand bereikt en het waterpeil is niet hoger gekomen dan werd verwacht. De autoriteiten gingen ervan uit dat tussen 03.00 en 04.00 uur de hoogste stand zou worden bereikt en dat dan mogelijk 3700 kuub water per seconde door de Maas zou stromen.

"Dat heeft het net niet gehaald. Dus dat is goed nieuws", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen calamiteitenzender L1. Volgens hem zitten ze "net niet tegen het doemscenario aan".

De piek bevond zich rond 04.00 uur bij Maastricht en verplaatst zich langzaam naar het noorden. "Het is niet ernstiger dan we gedacht hadden. Dat betekent wel dat de maatregelen die we genomen hebben van kracht blijven", aldus de zegsman. De gebieden die geëvacueerd zijn, blijven dan ook ontruimd.

De woordvoerder weet niet of het water nu ook weer gelijk gaat zakken. "Daar kan ik op dit moment niks over zeggen", zegt hij bij L1. "Het zal niet verder stijgen dan dat het nu is."

"Het lijkt er goed uit te zien maar we blijven alert", laat de gemeente Maastricht op Twitter weten. "Alle maatregelen blijven voorlopig van kracht." In de Limburgse stad zijn de twee stadsdelen Heugem en Randwyck ontruimd. Ook de Maasboulevardtunnel en de wegen Franciscus Romanusweg en Hoge Weerd zijn vanwege het hoge water afgesloten.

De Wilhelminabrug is uit voorzorg dicht vanwege trillingen. De Lage Kanaaldijk, die evenwijdig aan de Maas loopt, is met hekken afgesloten.

LEES OOK: Overal modder, zandzakken, afgesloten wegen en water tot aan de knieën: zo ziet de overlast in Limburg eruit