De economische krimp valt dit jaar iets lager uit, maar de werkloosheid blijft in 2014 nog oplopen, verwacht het Centraal Planbureau.

Het Centraal Planbureau (CPB) is iets gunstiger gestemd over de ontwikkeling van de Nederlandse economie en het begrotingstekort dit jaar dan op Prinsjesdag.

Dat blijkt uit de decemberraming van het Planbureau.

Het CPB verwacht voor dit jaar nu een begrotingstekort van 3,1 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van 3,2 procent. Het tekort volgend jaar staat nog onveranderd op 3,3 procent.

De economische groei in het derde kwartaal van dit jaar zet volgend jaar door, met op jaarbasis 0,5 procent. Dit jaar is er nog krimp, van 1 procent, maar dat is iets minder slecht dan de eerder geraamde krimp van 1,25 procent.

Consument bezuinigt nog in 2014

De consumptieve bestedingen nemen volgend jaar nog verder af. Voor een belangrijk deel komt dat door de dalende inkomens in 2013 en de dalende vermogens van de afgelopen jaren.

De koopkracht neemt volgend jaar wel toe, door verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf, de verlaging van de zorgpremies en lagere pensioenpremies voor ambtenaren.

De inflatie komt in 2014 uit op 1,5 procent. Dat is lager dan dit jaar, mede doordat de btw-verhoging van oktober 2012 niet langer meetelt.

Belangrijke factoren die bijdragen aan de stijging van de consumptieprijzen, zijn de relatief hoge huurstijging en de prijsstijging van ingevoerde consumptiegoederen en diensten, aldus het CPB.

Hogere werkloosheid 2014

De werkloosheid blijft verder stijgen, naar 9 procent in de nationale definitie die door het CBS en het kabinet wordt gehanteerd. Afgelopen oktober nam de werkoosheid juist licht af, tot 8,5 procent van de beroepsbevolking, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder. Zie ook het artikel: Voorspelde piek werkloosheid blijft vooralsnog uit.

Flevoland en Groningen

Ook de economen van ING houden vast aan de prognose van een oplopende werkloosheid in 2014. Dit ondanks de verwachting dat in de meeste delen van het land al wel bescheiden economische groei is te verwachten.

Het Economisch Bureau van ING ziet op regionaal niveau dat in Flevoland, de provincie met relatief de meeste werklozen, de werkloosheid naar verwachting toeneemt van circa 11 procent in 2013 naar 12,5 procent in 2014. Ook in Groningen groeit de werkloosheid sterk, van 10 procent dit jaar naar 11,4 procent volgend jaar.

Zeeland kent in 2014, net als dit jaar, relatief de minste werklozen: 6,5 procent (tegen 6,3 procent in 2013). Ook de Brabantse werkloosheid handhaaft zich op een beduidend lager niveau dan nationaal.

In absolute zin is in de Randstad de werkloosheid het hoogst, stellen de economen van ING. In Noord- en Zuid-Holland en Utrecht woont bijna de helft van de werkloze beroepsbevolking.

Volgens ING loopt het herstel op de arbeidsmarkt achter op de economische groei. ,,Vooral in de zorg- en publieke sector verdwijnen in 2014 nog vele duizenden banen, waar de geringe banengroei in bijvoorbeeld de industrie niet tegen opweegt.''

Bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl