Volgens het Centraal Planbureau (CPB) moet er óf geen nieuwe coronasteun meer komen voor zelfstandigen óf moet deze beperkt worden tot zzp’ers zonder vermogen.

Het Planbureau stelt dat het economisch niet logisch is de huidige steun voort te zetten; ondernemers moeten leren werken in de nieuwe omstandigheden.

Bij een beperkte voortzetting worden de uitvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde wel hoger.

Bij een voortzetting van de overheidssteun aan zelfstandig ondernemers ligt een beperking tot alleen diegenen met weinig vermogen voor de hand.

Dat is de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag verschenen analyse.

Coronasteun voor zelfstandig ondernemers moet in de ogen van het CPB niet meer gaan gelden voor ondernemers die nog voldoende vermogen hebben. Dat stimuleert zelfstandigen hun werkzaamheden aan te passen aan de nieuwe situatie, zo is de redenering.

Met de zogenoemde Tozo-regeling, opgezet vanwege de coronacrisis, kunnen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) op dit moment hun inkomen tot de bijstandsnorm laten aanvullen.

Het CPB beargumenteert dat die steun beter tot zijn recht komt bij ondernemers die weinig vermogen hebben.

Volledige stop op Tozo-regeling is ook mogelijk

Coronasteun voor alle zelfstandigen heeft volgens het CPB zin bij een acute crisis. Zo kan plotseling omzetverlies worden opgevangen. Die eerste fase is nu voorbij, naarmate de crisis langer duurt is het economisch minder logisch zo'n algemene regeling aan te houden.

Bedrijfsfaillissementen zijn inherent aan het proces van ‘creatieve vernietiging’, stelt het CPB. Ondernemers moeten zich gaan instellen op een nieuwe manier van werken en zakendoen. "Deze dynamiek zorgt voor een toename van de productiviteit in de economie en daarmee voor economische groei", zo schrijft men in het rapport.

In zo'n nieuwe, langer durende, situatie heeft het volgens het CPB alleen zin om een specifieke groep zelfstandigen met weinig vermogen te steunen. De uitvoeringskosten per uitkeringsgerechtigde worden dan wel hoger vanwege de toets op het eigen vermogen.

Volledige beëindiging van de Tozo-regeling behoort volgens het CPB ook tot de mogelijkheden. Zelfstandigen vallen dan terug op het reguliere sociale vangnet. Dat bestaat uit een kredietregeling en de algemene bijstand. Voor die regelingen geldt al een toets op het eigen vermogen.

Lees meer over coronasteun: