• Het Centraal Planbureau adviseert tegen het optuigen van nieuwe coronasteunprogramma’s, de economie kan dat volgens de analisten ook goed aan.
  • Noodregelingen moeten plaats gaan maken voor regulier beleid, juist ook bij nieuwe coronagolven.
  • Als vooraf al gezegd wordt dat bedrijven weer op steun kunnen rekenen, maakt ze dat mogelijk wat lui met het doen van aanpassingen.
  • Lees ook: Werkloosheid in Nederland op nieuw dieptepunt, ziekteverzuim hoog door corona.

Per 1 april worden coronasteunmaatregelen voor bedrijven en personeel gestopt. Het Centraal Planbureau (CPB) adviseert tegen het optuigen van nieuwe steunprogramma’s.

Volgens het planbureau is het nu tijd om te kijken hoe we het bedrijven structureel gezond houden. Mocht blijken dat er nieuwe problemen onstaan, dan zouden die ondervangen moeten worden met reguliere  regelingen en vangnetten.

De gevolgen van de pandemie op de economie zijn volgens het CPB in de afgelopen twee jaar “relatief beperkt” gebleven. Ook omdat de economie tegen een stootje leek te kunnen.

Het CPB wijst er op dat de economie er goed voor staat en er een grote krapte op de arbeidsmarkt is. Daardoor zijn de maatschappelijke en economische kosten van het stoppen met de steun nu relatief laag. Via het proces van ‘creatieve vernietiging’ kunnen productieve bedrijven sneller groeien en de schokbestendigheid versterken, vindt het planbureau.

Daarnaast is het CPB van opvatting dat een steunmaatregel alleen bedoeld is voor noodgevallen. Nu we verder in de pandemie zijn is er geen sprake meer van een onverwachte noodsituatie. "Juist in scenario’s waarin coronagolven terugkomen, zijn structurele aanpassingen noodzakelijk. Steun vertraagt dat proces.", schrijven de analisten van het CPB bij het rapaport 'Van coronasteun naar generiek beleid'.

Bedrijven weten wat ze kunnen verwachten

Veel bedrijven weten nu wel wat ze kunnen verwachten bij een nieuwe besmettingsgolf, waarmee ze ook beter voorbereid zijn op eventuele problemen. Als vooraf al gezegd wordt dat bedrijven weer op steun kunnen rekenen, maakt ze dat mogelijk wat lui met het doen van aanpassingen, zoals goede afspraken maken met toeleveranciers en afnemers over risico's of aanpassingen in het verdienmodel.

Door overheidssteun vooraf al in het vooruitzicht te stellen bestaat ook het risico dat werknemers er minder moeite voor doen om van baan te wisselen, aldus de analyse.

Het CPB benadrukt dat wanneer het echt niet anders kan, de overheid alsnog zou kunnen bijspringen met gerichte steunmaatregelen. Dat zou bijvoorbeeld nodig kunnen zijn als er een nieuwe ernstige variant van het virus opduikt en het land weer grotendeels op slot moet.

Nu de economie weer open is, zullen veel bedrijven weer moeten wennen aan de nieuwe situatie. Dit brengt volgens het CPB ook spanningen met zich mee. Volgens het planbureau zou de overheid de overgang naar het nieuwe normaal kunnen ondersteunen met regelingen rondom schuldsaneringen voor levensvatbare bedrijven. Verder ligt er een opgave op het gebied van omscholing en andere begeleiding naar werk voor werknemers die bijvoorbeeld in bepaalde beroepen overbodig zijn of dreigen te worden.

LEES OOK: Nederland was niet goed voorbereid op de coronapandemie – communicatie schoot tekort, onder meer bij RIVM-baas Van Dissel