Grotere belastingkortingen voor werknemers met lage inkomens kunnen ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk gaan. Dat stelde de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Laura van Geest, zondag in een toelichting op een CPB-rapport met adviezen voor het arbeidsmarktbeleid.

,,Loonsubsidie aan de onderkant van de arbeidsmarkt werkt”, zei Van Geest in het tv-programma Buitenhof. ,,Het verschil tussen werken en niet werken moet lonen. Een arbeidskorting die is toegespitst op de kleine inkomens zou in dat verband kunnen helpen en voor meer werkgelegenheid kunnen zorgen.”

Inkomensongelijkheid

Het CPB laat in zijn rapport ook de nadelen zien van ideeën die vaak worden geopperd om banen te scheppen, zoals het beperken van de doorbetaling van loon bij ziekte van twee naar één jaar. Dat plan zou werkgevers opzadelen met een rekening van 800 miljoen euro en kost banen. Lagere en kortere werkloosheidsuitkeringen zorgen naar verwachting wel voor meer werk, maar vergroten de inkomensongelijkheid.

Het CPB-advies hangt samen met het voornemen van de regering om via lagere lasten 100.000 nieuwe banen te creëren. Volgens Van Geest blijft het echter ,,spannend” of dat doel kan worden gehaald.

,,Het blijft een cliffhanger”, zei ze over die ambitie. ,,Het ligt erg aan de omvang van het belastingplan en hoe scherp de keuzes worden gemaakt. Enerzijds wil je ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan, aan de andere kant vinden we een kleine inkomensongelijkheid ook belangrijk.”

Asscher is voor

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) liet weten dat een loonkostensubsidie voor werknemers met een laag inkomen hem zeer aanspreekt. ,, Ik neem dit dan ook mee in de discussie over de herziening van het belastingstelsel. Een hogere arbeidskorting voor de onderkant of een loonkostensubsidie voor lagere inkomens zorgt voor meer werkgelegenheid.”

Vakbond FNV zei naar aanleiding van het CPB-rapport zijn campagne voor ‘echte banen’, en tegen verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt, door te zetten. De bond benadrukte verder de bevinding van het planbureau dat de beperking van uitkeringen leidt tot een grotere ongelijkheid.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl