Het coronavirus is zowel een gezondheidsrisico als een economische bedreiging. Dat kan ook je persoonlijke financiën beïnvloeden.

Voor huiseigenaren met een hypotheek zijn er grofweg drie risico’s: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Je kunt je verzekeren tegen vormen van inkomensverlies, maar de kosten verschillen flink.

Afgelopen week signaleerde het RIVM dat het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland weer iets is opgelopen. In absolute zin gaat het nog om kleine aantallen, maar duidelijk is wel dat de corona-uitbraak nog niet voorbij is.

In veel gevallen brengt de longziekte Covid-19 milde klachten mee, maar voor degenen die ernstig ziek worden kan er een hoop narigheid uit voortvloeien. Dat brengt ook financiële risico’s met zich mee.

Naast de gezondheidsrisico’s van het coronavirus is er de economische impact, bijvoorbeeld doordat de coronacrisis de baanzekerheid van werknemers vermindert.

Voor huiseigenaren die te maken hebben met maandelijkse hypotheeklasten zijn er grofweg drie Covid-risico’s waar je rekening mee moet houden: werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden. We nemen ze hieronder kort door.

1. Werkloosheid en hypotheek

Economen van onder meer De Nederlandsche Bank en Rabobank rekenen erop dat de werkloosheid de komende anderhalf jaar flink oploopt door de coronacrisis. Momenteel kunnen veel bedrijven nog profiteren van overheidssteun, maar dit najaar lopen een hoop maatregelen af.

De verwachting is dat de werkloosheid in 2021 gemiddeld op 7 procent van de beroepsbevolking uitkomt, terwijl dat nu iets meer dan 4 procent is.

Werknemers die werkloos worden, kunnen in eerste instantie een beroep doen op de WW-uitkering. Die bedraagt de eerste twee maanden 75 procent van het laatst verdiende loon en daarna 70 procent. Afhankelijk van je arbeidsverleden kun je maximaal twee jaar een WW-uitkering krijgen.

Lees ook: Dit zijn de belangrijkste regelingen rond werkloosheid voor werknemers, zzp’ers en flexwerkers

Het risico van werkloosheid voor je hypotheeklasten is in principe te overzien als je binnen de WW-periode een nieuwe baan vindt.

Problematischer wordt het als je een beroep moet doen op de bijstand, want daar gelden veel strengere regels ten aanzien van vermogen dat je nog hebt.

Voor tweeverdieners geldt dat ze er ook voor kunnen kiezen om geen bijstand aan te vragen voor een werkloze partner. Dan moet het inkomen van de partner die nog een baan heeft wel groot genoeg zijn om de vaste lasten te kunnen betalen. Inclusief de hypotheek.

2. Arbeidsongeschiktheid en hypotheek

Een ander risico dat kan leiden tot inkomensverlies is arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ernstige ziekte.

Ook hier geldt dat verzekerde werknemers een beroep kunnen doen op een arbeidsongeschiktheidsregeling. Net als bij de WW-uitkering kan een uitkering voor arbeidsongeschiktheid gebaseerd zijn op het eerder verdiende loon. Maar er kan ook sprake zijn van een lagere uitkering die gekoppeld is aan het minimumloon.

Voor zzp’ers is het financiële risico van arbeidsongeschiktheid vaak groter dan voor werknemers, omdat ze zich apart moeten verzekeren. Dergelijke verzekeringen zijn doorgaans behoorlijk duur.

Er liggen plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, maar de details daarvan moeten nog worden uitgewerkt.

3. Overlijden en hypotheek

Het risico dat je overlijdt in de periode dat je een hypotheek hebt, is zeker voor jongere mensen klein. De financiële gevolgen kunnen echter groot zijn als je een partner achterlaat die de vaste lasten alleen moet opvangen.

Het afdekken van het risico van overlijden is relatief goedkoop, zeker als je dat vergelijkt met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Voor jongere huiseigenaren is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering voor een paar euro per maand daarom geen ingewikkelde afweging, zo stelt financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep in de nieuwsbrief van deze week.

LEES OOK: Hypotheekrente: de kans is groot dat geldverstrekkers extra opslag gaan rekenen om risico op wanbetaling op te vangen