Het aantal nieuwe opnames in Nederland van patiënten met Covid-19 op intensive care-afdelingen vertoont een kleinere stijging.

De afvlakking van het aantal nieuwe ic-opnames is een belangrijke indicator voor de druk op de zorg bij de corona-uitbraak.

Zondag lagen er 1.361 patiënten op ic-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen; 24 ic-patiënten lagen in Duitsland.

De beschikbare capaciteit op intensive care-afdelingen in Nederland is per zondag uitgebreid naar 2.400

De groei van het aantal nieuwe patiënten met de longziekte Covid-19 dat op de intensive care belandt, lijkt verder af te vlakken.

Zondagmiddag verbleven er 1.385 patiënten met het coronavirus op intensive care-afdelingen in ziekenhuizen. Dat waren er 25 meer dan de dag ervoor.

Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Lees ook op Business Insider

Bron: NICE
Bron: NICE

Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is er sprake van een stabiel beeld: “Dat komt doordat de instroom afvlakt en er langzamerhand ook meer patiënten herstellen en de ic verlaten.”

Van de Nederlandse coronapatiënten op de intensive care liggen er per zondagmiddag 1.361 in Nederland, 18 meer dan gisteren. En 24 in Duitsland, 7 meer dan gisteren.

Er is momenteel volgens Kuipers voldoende aanbod van plekken op de intensive care voor coronapatiënten en voor niet-coronapatiënten. “We hebben 2.400 bedden op afroep beschikbaar. We hebben de ruimten, de bedden, de apparaten en de roosters klaar liggen. Maar we hebben ze op dit moment nog niet allemaal nodig.”

Coronapatiënten op op de intensive care

De ontwikkeling van het aantal coronapatiënten op de intensive care is een belangrijke indicator voor de vraag of de zorg al dan niet overbelast raakt door de corona-uitbraak.

De lockdown-maatregelen in Nederland zijn er vooral op gericht om de groei te beperken van het aantal coronapatiënten dat ziekenhuiszorg nodig heeft.

In ieder geval tot 28 april blijven tal van beperkende maatregelen van kracht, die de verspreiding van het coronavirus moeten vertragen.

Scholen, kinderdagverblijven en eet- en drinkgelegenheden blijven minstens tot en met 28 april dicht. Ook sportclubs, musea en kappers tot en met d dag na Koningsdag gesloten. Evenementen waarvoor een vergunning nodig is, waren al voor langere tijd verboden, tot 1 juni.

Bedrijven wordt geadviseerd werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken en.

Nederlandse cijfers over het coronavirus

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is zondag gestegen naar 1.766. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 115 sterfgevallen doorgekregen.

Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 253 lager dan zaterdag, toen hierover 336 meldingen binnenkwamen. Het aantal positieve testen nam met 1.224 toe tot 17.851.

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM.

Mensen die aan Covid-19 overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.

Lees meer over het coronavirus: