• De stijging van het aantal actieve gevallen van COVID-19 in de wereld zet door richting 45.000.
  • De situatie in Italië is kritiek, Zuid-Korea lijkt te stabiliseren.
  • Het aantal kritieke gevallen van besmetting met het coronavirus blijft hangen op zo’n 6.100.
  • Nederland telt sinds zondag 262 bevestigde besmettingen.

De stijging van het aantal actieve gevallen van besmetting met het coronavirus in de wereld zet door. Zondag waren er bijna 45.000 actieve gevallen, tegen minder dan 39.000 afgelopen donderdag.

Medio februari lag het aantal actieve gevallen op ruim 58.000. Daarna zette een daling in, vooral vanwege verbetering van de situatie in China. Daar zijn nog iets meer dan 20.000 actieve gevallen.

Door forse stijgingen van het aantal bevestigde besmettingen in Italië, Zuid-Korea en Iran is per saldo weer sprake van een stijging van het aantal actieve gevallen. Ook in Duitsland en Frankrijk beginnen de aantallen substantieel te worden met meer 1.000 bevestigde besmettingen per land.

coronavirus actieve gevallen

Breek je het totale aantal van bijna 45.000 actieve besmettingen met het coronavirus op, dan is China nog goed voor iets meer dan 20.000 actieve gevallen; Zuid-Korea, Italië, Iran, Duitsland en Frankrijk herbergen bij elkaar bijna 20.000 actieve gevallen.

De overige 99 landen waar het coronavirus is binnengedrongen, hebben samen zo’n 5.000 actieve gevallen. Dat blijkt uit data van de site Worldometers.

In de onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat het aantal bevestigde besmettingen dat er per dag bij komt sinds enkele dagen weer groter is dan het aantal mensen dat genezen wordt verklaard op dagbasis.

Kijk je naar het algemene plaatje, dan zijn er inmiddels bijna 110.000 bevestigde gevallen van besmetting met het coronavirus. Ongeveer 61.000 mensen zijn weer genezen verklaard. Iets meer dan 3.800 mensen zijn overleden en er zijn dus bijna 45.000 actieve gevallen.

Lichtpuntje is dat het aantal gevallen dat als serieus of kritiek wordt beschouwd vooralsnog niet toeneemt. Zondag ging het wereldwijd om iets meer dan 6.100 patiënten. Dat komt neer op 14 procent van het totale aantal actieve gevallen.

Nederland telt sinds zondag 262 officiële gevallen van mensen die met het coronavirus zijn besmet, een plus van 77 op dagbasis.

Coronavirus in 104 landen

In onderstaande grafiek is een verdeling weergegeven van het aantal actieve gevallen voor een reeks landen. In totaal hebben 104 landen melding gemaakt van besmettingsgevallen met het coronavirus.

In de grafiek is te zien hoeveel nieuwe gevallen er sinds een dag bij zijn gekomen. Dit is een belangrijke indicator voor de mate waarin het lukt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Hierbij zijn de relatieve verhoudingen van groot belang.

In Europa blijft Italië het meest kritiek, met een stijging van bijna 1.500 actieve besmettingen op zondag. Italië zit nu op bijna 6.500 actieve gevallen. Frankrijk en Duitsland volgen met respectievelijk 1.095 en 1.022 actieve gevallen.

Na China lijkt nu ook in Zuid-Korea enige stabilisatie op te treden. Er kwamen zondag een kleine 300 bevestigde besmettingen bij, wat relatief weinig is voor Zuid-Korea. Het aantal actieve gevallen bedraagt iets meer dan 7.100.

In de grafiek hierboven is per land ook het aantal bevestigde besmettingen per miljoen inwoners vermeld. Daar zie je grote verschillen per land, uiteenlopend van 143 bevestigde besmettingen per miljoen inwoners in Zuid-Korea tot 4 bevestigde besmettingen per miljoen in het VK. Nederland zit op ongeveer 16 bevestigde besmettingen per miljoen inwoners.

Het gaat hier om de totale meldingen, dus de optelsom van actieve gevallen, overledenen en mensen die genezen zijn verklaard. Deze cijfers moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Aan de ene kant kan sprake zijn van een relatief sterke verspreiding van het coronavirus in bijvoorbeeld Italië en Zuid-Korea. Maar het aantal bevestigde besmettingen hangt ook samen met hoeveel tests er in een land worden gedaan.

Op dit laatste punt springt Zuid-Korea er ook uit. Daar zijn meer dan 100.000 tests uitgevoerd en dat is veel in vergelijking met andere landen. Opvallend is ook dat er in Zuid-Korea verhoudingsgewijs veel milde gevallen van besmetting met het coronavirus zijn geregistreerd, wat leidt tot een relatief laag sterftecijfer in dat land.

Lees meer over het coronavirus: