• De Nederlandse economie krijgt door de coronacrisis te maken met een hevige, maar korte recessie, verwachten economen van ABN Amro.
  • Het nationaal inkomen daalt in 2020 met 3,5 procent, vooral door een forse terugval in het eerste en tweede kwartaal.
  • Vanaf de zomer zou de economie weer kunnen herstellen als de beperkingen die zijn ingesteld om het coronavirus te beteugelen worden versoepeld.
  • De sectoren die het hardst worden geraakt zijn de reisbranche, horeca, industrie, detailhandel en transport.

Economen van ABN Amro verwachten een hevige, maar relatief korte klap voor de Nederlandse economie door de coronacrisis, zo blijkt uit een vrijdag verschenen rapport.

In het basisscenario krimpt de Nederlandse economie met 3,5 procent dit jaar. De dreun komt vooral hard aan in het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Uitgangspunt is dat de maatregelen die het kabinet heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen tegen de zomer weer kunnen worden versoepeld. In dat scenario kan de economie in de tweede helft van het jaar weer stapsgewijs herstellen.

Er is dan ook sprak van uitgestelde vraag. Tegenover een krimp van de consumptieve uitgaven van 5 procent dit jaar, staat een verwachte plus van 4,5 procent in 2021. Per saldo kan de economie in 2021 dan met 2,5 procent groeien.

Onderstaande tabel geeft de ramingen voor de economie van ABN Amro weer.

ABN Amro heeft ook een analyse op sectorniveau gemaakt. Daaruit blijkt dat de hotel-, horeca - en reisbranche dit jaar het zwaarst wordt getroffen, gevolgd door de industrie, detailhandel en transportsector.

De economen van ABN Amro waarschuwen wel dat de coronacrisis veel onzekerheden meebrengt: "Het inschatten van de precieze economische effecten is moeilijk, omdat deze crisis niet te vergelijken is met eerdere economische schokken uit de moderne geschiedenis en gepaard gaat met grote onzekerheid. Zeker is dat de duur van de maatregelen om het virus in te dammen van grote invloed is op de economische schade."

Lees meer: