Door de coronacrisis zijn de staatsschuld en het begrotingstekort van Nederland flink opgelopen.

Toch is snel bezuinigen op de staatsfinanciën op orde te brengen niet slim, volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank.

Knot adviseert pas te gaan bezuinigen als de economie is hersteld van de coronaklap.

De president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, waarschuwt het kabinet dat het niet te vroeg moet gaan bezuinigen, maar de economie eerst moet laten herstellen van de coronapandemie.

“Pas als de economie weer op het oude niveau is, moet de overheid iets aan het tekort gaan doen”, zegt hij in een interview in het AD. Hij vindt dat de overheid het steunbeleid moet blijven volhouden totdat het virus onder controle is.

Knot verwacht dat de komende maanden zwaar zullen zijn. “Ik denk dat we in het eerste kwartaal van 2021 de grootste klap zullen zien”, zegt hij. “Maar ik zie ook licht aan het einde van de tunnel. Het vaccin biedt perspectief op economisch herstel.”

De president van de DNB denkt dat het een paar jaar duurt voor de economie de klap van de coronacrisis te boven is. Ook wordt volgens Knot de kans groter dat we opnieuw door een pandemie getroffen worden.

Lees ook op Business Insider

Het Centraal Planbureau (CPB) meldde afgelopen maand dat de Nederlandse economie in 2021 naar verwachting met 2,8 procent groeit. Dit herstel zal onvoldoende zijn om de klap van de coronacrisis helemaal goed te maken.

Het begrotingstekort over 2020 bedraagt naar verwachting 6,1 procent, als gevolg van de economische krimp die zorgt voor lagere belastinginkomsten én de grootschalige coronasteun. Ook voor dit jaar rekent het CPB nog op een fors te kort van 4,6 procent, terwijl de staatsschuld stijgt naar 59 procent van het nationaal inkomen.

Werkloosheid en huizenmarkt

De werkloosheid loopt in het basisscenario op tot ruim 6 procent in 2021. Er komt volgens de economen van het Planbureau nog een schok als steunmaatregelen van de overheid uitgewerkt raken. “Het is gebruikelijk dat de arbeidsmarkt met vertraging reageert op productieschokken. Het omvangrijke steunbeleid heeft uitstel van bedrijfsbeslissingen over reorganisaties daarbij gefaciliteerd. De effectiviteit van het steunbeleid neemt echter geleidelijk af”, schrijft het Planbureau.

Het scenario voor de werkloosheid dat het CPB schetst, kan in 2021 serieuze gevolgen hebben voor de huizenmarkt. Die toont zich vooralsnog immuun voor de coronacrisis.

Maar economen verwachten dat bij aanhoudende bedrijfsreorganisaties en meer faillissementen de onzekerheid over baanbehoud toeneemt. Dat zal zijn weerslag hebben op potentiële kopers.

Economen van ING gaven in december aan dat de huizenmarkt uiteindelijk toch iets gaat merken van de coronacrisis.

Het Economisch Bureau van ING voorziet voor heel 2021 een gemiddelde daling van de huizenprijs met 0,5 procent, al is deze prognose met veel onzekerheden omgeven.

Deze inschatting komt erop neer dat de gemiddelde huizenprijs in december 2021 zo’n 5 procent lager ligt, vergeleken met december dit jaar.

LEES OOK: Je financiën in 2021: de 25 belangrijkste veranderingen voor je portemonnee