• De prijzen van commercieel vastgoed blijven voorlopig dalen door de gestegen rentes, verwacht ING.
  • “Beleggers vinden de risico’s en opbrengsten nu niet in verhouding staan tot de prijs van vastgoed”, zegt econoom Mirjam Bani van de bank.
  • Het herstel op de commerciële vastgoedmarkt zal volgens ING in de tweede helft van 2024 plaatsvinden, nadat eerst het dieptepunt van de prijzen is bereikt.
  • Lees ook: Kantoorpanden met energielabel lager dan C tot 20% minder waard

Aan de malaise op de markt voor kantoren, winkelpanden en huurwoningen komt halverwege 2024 een einde. Dat is de verwachting van economen van ING.

Op dit moment dalen de prijzen van commercieel vastgoed juist, mede door de gestegen rentes.

ING denkt dat het de komende maanden nog vrij slecht gaat met commercieel vastgoed. “Beleggers vinden de risico’s en opbrengsten nu niet in verhouding staan tot de prijs van vastgoed. Daarom daalt de prijs nu tot het evenwicht tussen vraag en aanbod weer is bereikt. Zodra de vraag toeneemt, trekt ook de prijs weer aan,” zegt Mirjam Bani, econoom Commercieel Vastgoed bij ING.

De verwachting is dat met name de prijzen van kantoren en winkels de komende tijd nog dalen. Door de opkomst van online winkelen is er al jaren minder vraag naar winkelpanden.

De vraag naar kantoorpanden kan structureel veranderen, omdat het effect van thuiswerken pas de komende jaren zichtbaar wordt, zegt de ING-econoom. Tegelijkertijd worden veel winkel- en kantoorpanden getransformeerd naar woonruimte, wat vraag en aanbod weer meer in balans brengt.

Vastgoedmarkt herstelt in tweede helft van 2024, verwacht ING

Het herstel op de commerciële vastgoedmarkt zal volgens ING in de tweede helft van 2024 plaatsvinden, nadat eerst het dieptepunt van de prijzen is bereikt.

De prijzen zijn dan aangepast aan de hogere rentes en de onzekerheden die beleggers nu op de markt zien.

Hoe de markt zich herstelt, verschilt per vastgoedsegment. Bani verwacht dat er in elk van de vier segmenten (huurwoningen, kantoren, winkels en logistiek) vanaf medio 2024 herstel plaatsvindt.

Bron: Herstel commerciële vastgoedmarkt na eerste helft 2024, ING
Bron: Herstel commerciële vastgoedmarkt na eerste helft 2024, ING

De prijzen van huurwoningen, logistiek vastgoed en kantoren op goed bereikbare locaties dalen vanwege het beperkte aanbod en de grote vraag het minst, denken de economen.

LEES OOK: Beleggingen in commercieel vastgoed knallen ruim 60% omlaag bij start 2023.