2016 was een jaar waarin gevestigde partijen en politieke nieuwkomers lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. 

Ook Nederland is verdeeld over zaken als immigratie, de Europese Unie en directe democratie.

In de aanloop naar de verkiezingen zullen politieke nieuwkomer Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven om de week met elkaar in debat gaan over een specifiek onderwerp. Deze week schrijft Van Veldhoven over klimaatverandering. 

Lees hier de eerder verschenen columns


Duurzaam ondernemen is big business waarmee veel geld te verdienen valt. ‘Duurzaam’ wordt een statussymbool, bijvoorbeeld in het geval van Tesla. Het is een kwestie van tijd voor duurzaam ondernemerschap simpelweg de norm wordt in onze economie.

In de Verenigde Staten zorgt zonne-energie alleen al voor meer banen dan olie, kolen en gas bij elkaar. Bij Unilever doen duurzame producten het beter dan de andere producten. Inmiddels heeft zelfs Shell ingezien dat het slim is om in windenergie te investeren als je in de energiemarkt van morgen ook nog een speler wilt zijn.

Groene business betekent dus nieuwe banen en schone groei: voor Nederland liggen er kansen op maar liefst 45.000 banen en 2% extra economische groei, zo berekende McKinsey. D66 wil dat Nederland die kansen niet aan zich voorbij laat gaan.

Lees ook op Business Insider

Sterker nog, Nederland moet een sterspeler worden op die nieuwe markten. We zouden wel gek zijn als we onze neus ophalen voor de economie van de toekomst, aangedreven door schone – oneindige – energie. Nederland moet de voorwaarden scheppen voor een groene economie.

Bedrijven zijn al hard aan de slag en roepen de overheid op om te komen tot ambitieus en voorspelbaar beleid, gericht op groene groei en gebaseerd op een reële prijs voor CO2. Maar een deel van de politiek loopt nog steeds achter.

Wereldwijde actie

De zeespiegel stijgt, droogte neemt toe en overstromingen komen vaker voor. Alle vluchtelingenstromen die dat weer op gang brengt, betekenen weer een zware opgave voor andere plekken in de wereld. Zo raken de gevolgen van klimaatverandering ons allemaal.

Het sluiten van het Parijsakkoord was een historische stap in de goede richting. Het akkoord heeft als doel het inperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2,0 °C, liefst 1,5 °C. Het akkoord is door meer dan 170 landen ondertekend. Daarmee is er eindelijk zicht op wereldwijde actie en een gelijk speelveld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En dat werd hoog tijd.

China investeert ruim 300 miljard

Na de handtekening op het papier, moet nu de schop in de grond. Met of zonder Trump. Je kunt de opwarming van de aarde niet  per decreet afschaffen omdat je het er niet mee eens bent. Ook president Trump kan dat niet.

En dat is ook goed doorgedrongen in andere regio’s van de wereld. Om met de woorden van de Chinese President te spreken: “Dit proces is onomkeerbaar.” Niet voor niets besloot China recent meer dan 300 miljard euro te investeren in schone energie. Daarbij hebben zij overigens echt niet alleen het klimaat, maar zeker ook de economische kansen uitstekend in de gaten.

Politieke woorden en daden

Tegen deze achtergrond is het verbazingwekkend en zorgelijk dat een deel van de Nederlandse politiek zo weinig urgentie voelt. D66 wil, gelukkig niet als enige, de klimaatproblemen aanpakken. Daar staat tegenover dat de Trump-fans bij de PVV de urgentie én de kansen ronduit ontkennen. De VVD belijdt weliswaar duurzaamheid voorzichtig met de mond. Maar daartegenover staan het stemgedrag en de verzekering van de VVD aan de potentiële PVV-kiezer dat alles bij het oude zal blijven.

Daarom stemde de VVD tegen het versterken van de handel in innovatieve groene producten, tegen duurzaamheid als beoordelingscriterium bij aanbestedingen, tegen een grondstoffenakkoord, tegen schoon busvervoer en tegen tal van andere maatregelen die schone economische groei bevorderen. “Waar draait de economie van morgen dan wél op?”, zou ik van VVD, CDA en PVV ondertussen wel eens willen weten.

Heldere keuze

Voor D66 is de keuze helder. De afgelopen jaren hebben wij ons steeds ingezet voor een omslag naar een schone en slimme economie. We staan pal voor de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Die doelen gaan we wat D66 betreft bereiken door samen met het bedrijfsleven te investeren in groene groei.

Heldere kaders van de overheid en veel ruimte voor de markt om deze kaders met creativiteit, durf en ondernemerschap in te vullen. De kolencentrales gaan dicht. D66 wil drempels en knellende regels weghalen en de overgang naar een schone economie ondersteunen. Zodat groene bedrijven écht een gelijk speelveld hebben en lange termijn beslissingen kunnen maken.

D66 laat het niet gebeuren dat we banen en groei voor onze neus weg laten glippen. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst en het tegengaan van klimaatverandering. Daar teken ik voor.